Poliisin aluetyö laajenemassa Halisiin

Poliisin tehtävät joulun aikaan lisääntyivät viime vuodesta. Kuva: Seutusanomien kuva-arkisto.

Valtion ensi vuoden budjettiin esitetään 2,5 miljoonaa lähipoliisityön järjestämiseksi. Varissuolla aluepoliisi on toiminut jo 12 vuoden ajan. Lisämäärärahan ansiosta myös Halinen ja Pansio–Perno ovat saamassa omat poliisinsa.

HALINEN. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan ensi vuoden talousarvioon esitetään 2,5 miljoonan lisäystä lähipoliisityöhön sekä turvallisuuden kehittämiseen lähiöissä. Valtion budjetin hyväksyy joulukuussa kokoontuva eduskunta.

– Parhaillaan on valmisteilla poliisin kansallinen ennalta estävän toiminnan strategia, jonka tavoitteena on vahvistaa lähipoliisitoimintaa koko maassa, Mykkänen toteaa.

Poliisin toimintaa palvelutason kannalta haasteellisilla ja harvaan asutuilla alueilla vahvistetaan yhteensä 3,3 miljoonan euron lisärahalla. Määrärahaa osoitetaan myös Ankkuritiimeille, jotka pyrkivät puuttumaan ennaltaehkäisevästi erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymiseen yhdessä poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön sekä koulujen kanssa.

Alun perin lähipoliisikokeilu aloitettiin vuonna 2015 Lounais-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Savon ja Oulun alueilla. Lähipoliisit toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Toiminnassa paneudutaan muun muassa syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn, toimintaympäristön jatkuvaan seurantaan, ennalta estävään turvallisuustyöhön, palveluverkon palvelukyvyn varmistamiseen ja sähköisen asioinnin ja sosiaalisen median käytön lisäämiseen. Asuinalueille jalkautuminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta, osallistumista ja kumppanuutta viranomaisten ja kansalaisten välillä.

Varissuolla on ollut oma aluepoliisinsa pidempään, jo 12 vuoden ajan. Pitkäaikainen aluepoliisi Vesa Jauhiainen sai työparikseen Jani Nurmen kaksi vuotta sitten.

Asiaa käsiteltiin Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 15. lokakuuta. Kaupunginjohtaja Minna Arve totesi kyselytunnilla, että Lounais-Suomen poliisilaitos on saanut ensi vuodeksi lisärahoituksen kahden henkilötyövuoden edestä asuinaluetyöhön.
– Alustavasti on sovittu, että Varissuolla hyvin toiminutta mallia kokeillaan Halisten ja Pansio–Pernon alueilla. Lisäksi olemme pyytäneet, että poliisi sisällyttäisi tähän pilottiin myös kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tehtävää valistustyötä ja turvallisuuskasvatusta, kaupunginjohtaja kertoi.

– Tarkoituksena on pilottivuoden aikana kehittää sellainen toimintatapa, joka on sitten levitettävissä muuallekin, Arve lisäsi.

Lähipoliisityön laajentaminen tukee poliisihallituksen toimenpidesuunnitelmaa, jossa linjataan poliisin palvelujen alueellisen kattavuuden ja tavoitettavuuden järjestämisestä sekä fyysistä läsnäoloa että sähköisiä palveluja käyttäen.

Katariina Mäkinen-Önsoy