Krouvilan ja Kauppatien asemakaavat työn alla

Maskun kunta kaavoittaa yhtenäisiä alueita asumiselle ja palveluille

Krouvilan suunnittelualue toimii jatkumona viereiselle asuinalueelle.

MASKU. Maskun keskustaan Kauppatien alueelle ja Kankaisten kartanon läheisyyteen Krouvilaan laaditaan parhaillaan asemakaavoja. Kauppatien asemakaavaluonnos on esillä 25. kesäkuuta ja Krouvilan asemakaavaluonnos 30. heinäkuuta asti Maskun kunnanvirastossa ja kunnan nettisivuilla.

Maskun teknisen johtajan Jukka Niemeläisen mukaan asemakaavamuutokset valmistuvat näillä näkymin tämän vuoden puolella.

– Mikäli kaikki menee suunnitellusti eikä valituksia tule, Kauppatien asemakaava valmistuu syksyllä ja Krouvilan asemakaava sekin vielä tämän vuoden puolella. Kunnanhallitus- ja valtuustokäsittelyt ovat sen jälkeen, Niemeläinen toteaa.

Pientaloasuinalue kartanon kupeeseen

Krouvilan kaavan tavoitteena on mahdollistaa tiiviin ja yhtenäisen pientaloasuinalueen rakentuminen Maskunjoen pohjoispuolella olevalle peltoalueelle. Kaava-alue on suurimmaksi osaksi rakentamaton. Alueen pohjoisosassa sijaitsee vanha maatilan keskus talousrakennuksineen sekä pienteollisuusrakennus, ja alueen eteläosassa pumppaamo.

Alueella olevat pienteollisuuskiinteistön ja maatilan korttelialueet on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön.

– Suurin osa suunnittelualueesta on tällä hetkellä peltoa. Alueeseen kuuluu myös Maskuntien varrella sijaitsevat maatila ja pienteollisuuskiinteistö, joiden tilalle tulee omakoti- sekä rivitalotontteja, Niemeläinen kertoo.

– Pumppaamon läheisyyteen jokirantaan on tarkoitus muodostaa virkistysalue. Siinä on vielä ideoimisen paikka, kyseessä on viihtyisä alue, jossa vesi virtaa ympäri vuoden, lisää Niemeläinen.

Uusi tieyhteys keskustaan

Kauppatien suunnittelualue sijoittuu Maskun keskustan yhdelle tärkeimmistä asumisen ja palvelujen keskittymistä.

Keskustan rakennemalliin pohjautuvan Kauppatien kaavan tavoitteena sen sijaan on kaupunkimaisen rakenteen muodostuminen sekä keskustan asuntotarjonnan monipuolistaminen. Palvelu- ja liiketiloille on osoitettu aluevaraukset Maskuntien ja Seikeläntien risteykseen. Kaavamuutoksella myös tarkistetaan korttelien tie- ja katulinjauksia.

Asemakaava koskee Maskuntien, Ketomaankujan ja VT 8:n välistä aluetta. Suunnittelualue rajautuu idässä ja pohjoisessa uuteen moottoritiehen, keskustan kiertoliittymiin ja ramppeihin sekä moottoritien ylittävään kevyen liikenteen siltaan.

– Asemakaavalla osoitetaan uusi Kauppakuja-niminen katu, jonka kautta kuljetaan Maskuntieltä Kauppatielle. Moottoritien toteutuksen yhteydessä muodostettu tilapäinen yhteys Kauppatieltä Seikeläntielle samoin kuin Maskuntielle poistetaan, esittelee Niemeläinen.

Samalla läpiajo Kauppatieltä Sähkötielle estyy, kun pientaloasutuksen ympäröimä Sähkötie osoitetaan kävely- ja pyörätieksi.

Valtatien ja Maskuntien välisellä alueella sijaitsee tällä hetkellä viisi omakotikiinteistöä. Maskuntien ja Kauppatien väliin jäävällä alueella sijaitsee kuusi asuinkiinteistöä, joista osa on tyhjillään. Lisäksi Kauppatien ja Sähkötien kulmauksessa sijaitsee omakotikiinteistöjä, ja suunnittelualueen eteläosassa on uudehkoja rivitaloja.

Katariina Mäkinen-Önsoy