Kotkankadun esiopetus Pääskyvuoren koulun tiloihin elokuussa

ITÄ-TURKU. Kotkankadun esiopetusryhmät siirtyvät Pääskyvuoren koulun tiloihin elokuun alusta alkaen kiinteistön omistajan irtisanottua vuokrasopimuksen. Esiopetusryhmiä tulee yhteensä kolme, joten ryhmäkoot pysyvät pieninä.

Kaikki alle 6-vuotiaat lapset siirtyvät Keltasirkunpolun päiväkotiin, ja suurin osa 3–4-vuotiaista lapsista siirretään samaan ryhmään. Tavoitteena on myös, että tutut aikuiset siirtyvät lasten kanssa samoihin ryhmiin.

Tilat, joihin esikoululaiset syksyllä sijoitetaan, on korjattu käytännössä kauttaaltaan tiloissa havaittujen kosteus- ja sisäilmaongelmien poistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Puutteelliset kosteuseristykset on uusittu kokonaan ja vaurioituneet rakenteet on vaihdettu uusiin puhtaisiin rakenteisiin. Kiinteistön sisätilat on puhdistettu ja tarkastettu kosteusvaurioiden jälkeen niin, että useampi viranomaistaho on todennut tilat käyttökelpoisiksi. Turun kaupungin terveysviranomaiset tarkastivat kiinteistön 21.3. ja totesivat, ettei ole perustetta, miksi tiloja ei voisi ottaa käyttöön.

Tilapalvelukeskus on konsultoinut työterveyslaitoksen asiantuntijoita sekä kaupungin terveysviranomaisia sisäilman seurantaan liittyen ja mahdollisten lisäselvitysten vuoksi. Rakenteiden uusimisen ja tiiviiksi korjatun tilan rakennetutkimuksiin ei asiantuntijoiden mukaan ole syytä. Sen sijaan sisäilman laadun seurantaan ollaan asentamassa sensoreita jokaiseen esiopetuksen käytössä olevaan tilaan ja sisäilman laatua tullaan tarkkailemaan säännöllisesti otosmittauksilla.

Koulu- ja päiväkotikiinteistöihin liittyvät raportit löytyvät kootusti myös Tilapalvelukeskuksen sivuilta.