Ruskolainen Juha Tuominen palkittiin Vuoden Mestarina

Ruskolla asuva Juha Tuominen on valittu Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry:n Vuoden Mestariksi. Kuva: Maria Grönroos/Studio LiikKuva.

Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry on valinnut Naantalin CHP-voimalaitoksen työmaan vastaavana työnjohtajana toimineen Juha Tuomisen Vuoden Mestariksi. Maan ensimmäisessä allianssimallilla toteutetussa teollisuuskohteessa käytetyt Big Room ja Last Planner -menetelmät ovat nyt yleistyneet muissakin rakennusprojekteissa.

Juha Tuominen on aloittanut YIT:llä vuonna 1989 vastaavana mestarina/työmaapäällikkönä. Vuosina 2006–2008 Tuominen työskenteli Suunnittelukeskus Oy:ssä (nykyinen FCG Oy), jonka jälkeen hän palasi entisiin töihinsä YIT Rakennus Oy:lle.

Loimaalla syntynyt Tuominen on asunut nyt 20 vuotta Ruskolla. Rakennustekniikan AMK-insinööriksi hän valmistui Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2011.

RAKENTAMINEN. Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry:n Vuoden Mestari 2017 -tunnustus jaettiin tänä vuonna Ruskolla asuvalle YIT Rakennus Oy:n vastaavalle mestarille Juha Tuomiselle. Huomionosoituksen perusteena oli ennen kaikkea menestyksellinen NA4 CHP eli Naantalin CHP-voimalaitosprojekti, jossa Tuominen toimi työmaapäällikkönä.

– Hyvillä mielin otin vastaan tunnustuksen, joka on varmasti yhtä harvinainen kuin siihen johtanut hankekin, Tuominen kommentoi.

CHP-voimalaitos Naantalissa on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettu teollisuuskohde. Allianssiosapuolina useamman suunnittelijan ja rakentajan yhteenliittymässä olivat Tuomisen edustaman YIT Rakennus Oy:n lisäksi A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy sekä Turun Seudun Energiatuotanto Oy.

– Allianssimallin periaatteena on, että urakoitsija ja tilaaja ovat koko toteutuksen ajan konkreettisesti samalla puolella pöytää. Innovoinnissa oli mukana heti hankinta- ja kehitysvaiheesta alkaen suunnittelijoita, jotka varmistivat parhaiden ratkaisujen etenemistä toteutukseen. Kehitysideoita tuli esiin pitkin matkaa, kun työskentelimme tiiviisti yhdessä, Tuominen täsmentää.

Kaikin puolin onnistunut hanke

Tuominen on työskennellyt erityisesti teollisuuden, energia-alan sekä vesi- ja jätehuollon talonrakentamisen ja infrarakentamisen hankkeissa yksityisille ja kunnallisille asiakkaille, kuten Fingridin Forssan varavoimalaitoksen urakoissa ja Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennuksen perustusurakassa.

Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry:n luovuttaman tunnustuksen perusteluissa mainitaan, että Juha Tuomisen johdolla työmaatoteutus saavutti tavoitteensa niin turvallisuuden, aikataulun kuin taloudellisen tuloksen osalta. Työmaan tapaturmataajuus oli kiitettävää tasoa (2,12).

Tilaajana toimineen Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n (TSE) toimitusjohtaja Tapani Bastmanin mukaan NA4 CHP -laitoksen rakennusteknisissä töissä allianssimalli osoitti vahvuutensa niin aikataulun hallinnassa, kustannustehokkuudessa kuin laadussa.

– Hanke valmistui aikataulussa ja alitti kustannusarviot lähes 20 miljoonalla eurolla laadusta ja työturvallisuudesta kuitenkaan tinkimättä, Bastman toteaa.

Big Room ja Last Planner ahkerassa käytössä

Juha Tuominentyöskenteli kolmivuotisessa hankkeessa alusta loppuun asti. Hän oli mukana jo tarjouslaskentavaiheessa, suunnittelu- ja kehitysvaiheessa sekä koko toteutuksen ja käyttöönoton ajan.

– Konkreettisesti Big Roomissa eli isossa yhteisessä huoneessa tuotantoa ohjannut Last Planner -menetelmä toimi eduksemme muun muassa aikataulutuksen yhteensovitusvaiheessa. Yhteensovittamista tarvittiinkin paljon, sillä projektissa oli niin monta laitetoimittajaa. Yhteen hiileen puhaltava ’hankkeen parhaaksi’ -ajattelutapa oli se merkittävä tekijä, joka piti niin budjetin ja aikataulun kuin laadunkin hallinnassa, kertoo Tuominen.

Talonrakennusteollisuudessa vuosittain myönnettävän Vuoden Mestari -huomionosoituksen perusteena ovat rakentamiseen liittyvät merkittävät ansiot. Tunnustuksen pyrkimyksenä on erityisesti korostaa talonrakennustyömaiden työnjohdon merkitystä. Vuoden mestari on valittu ja nimetty vuosittain jo vuodesta 1982 lähtien.

– Toki Big Room ja Last Planner -työskentelytavat ovat tänä päivänä yleistyneet myös muihin kuin allianssimallilla toteutettaviin rakennushankkeisiin, lisää Tuominen.

Oman haasteensa työskentelyyn toi hankkeen suuruus myös työvoiman osalta: Työmaan maksimivahvuus oli 550 työntekijää, ja työmaalle perehdytettiin noin 3 000 henkilöä, jotka edustivat yli kahtakymmentä eri kansallisuutta.

Syyskuusta 2014 marraskuuhun 2017 kestäneen allianssiurakan arvo oli noin 50 miljoonaa euroa investoinnin noin 260 miljoonan euron kokonaisarvosta.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

Vuoden Mestari 2017 -tunnustuksen perusteena oli ennen kaikkea Naantalin monipolttoainevoimalaitos, jossa Juha Tuominen toimi työmaapäällikkönä. Seutusanomien kuva-arkisto.