Raisiossa kannustetta senioriyrittäjyyteen

Vuosikymmenten osaaminen hyödyksi varttuneemmalla iällä

Sisäistä yrittäjää varttuneemmista raisiolaisista etsivät yhteistuumin Jukka Jokila OP Turun seudusta (vas.), Peter Lostedt Turku Science Parkista, Piia Peiponen UKKO.fi:stä, Pasi Seessalo TOP-resurssi Oy:stä, Ari Korhonen Raision kaupungista, Oili Niittynen Keep50+ -projektista, Jukka Kallio Anmiro Oy:stä ja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä. Kuva: Ragip Önsoy.

Eläkeikää lähestyvän tai jo eläkkeellä olevan on mahdollista löytää mielekästä tekemistä senioriyrittäjänä, jonka tukena toimivat muun muassa uusyrityskeskusten yritysneuvojat sekä kansainvälinen Keep50+ -yrittäjyyshanke.

YRITTÄJYYS. Senioriyrittäjyys – vaihtoehto pidennetylle työuralle -seminaari kiinnosti raisiolaisia Raision kirjastotalon Martinsalissa 20. maaliskuuta. Tilaisuutta alustivat kansainvälisessä Keep50+ -yrittäjyysprojektissa mukana olevat raisiolainen tietotekniikan opettaja Oili Niittynen sekä Anmiro Oy:n Jukka Kallio, jotka ovat molemmat alkaneet yrittäjiksi yli 50-vuotiaina.

– Senioriyrittäjäksi ryhtymisen taustalla voi olla erilaisia syitä, kuten esimerkiksi työttömäksi jääminen tai eläköityminen. Eläkeiässä voi huomata, että voisi olla mukava pysyä vielä mukana työelämässä vaikka sitten kevyemmällä vaihteella, sivutoimisena yrittäjänä toimiva Niittynen toteaa.

Tilaisuuden avasi Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen, joka näkee seniorikansalaisten yrittäjyyden positiivisena asiana taloustilanteen kohentuessa.

– Myönteisessä rakennemuutoksessa osaavia tekijöitä tarvitaan. Yrittäjien, sekä nuorempien että varttuneempien, palvelut tulevat Raisiossa paranemaan entisestään, kun parhaillaan hakemamme elinvoimapäällikkö aloittaa työnsä, Korhonen sanoo.

Senioriyrittäjyyteen kannustetaan tilanteessa, jossa väestön keski-ikä kasvaa edelleen ja vuonna 2030 suomalaisista jo 26 % on vähintään 65-vuotiaita.

Suomen Yrittäjien koulutusjohtaja Veli-Matti Lamppu näkee senioriyrittäjyyden mahdollisuutena.

Se on oivallinen mahdollisuus työuraansa kypsemmällä iällä vaihtaville ja jo eläkkeelle jääneille. Eläköitymisen ja sivutoimisen yrittäjyyden yhdistäminen on loistava asia niin senioriyrittäjän itsensä kehittämisen kuin hänen tietotaitonsa jakamisen kannalta, Lamppu toteaa.

Tiesitkö?

1.9.2016 – 31.8.2018 käynnissä olevassa KEEP50+ -hankkeessa on perusteilla verkosto, johon kerätään kokemuksia yrittäjyydestä +50-vuotiaille.

KEEP50+ -projekti rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus+ Strategic partnerships -ohjelmasta.

Projektissa on tarkoituksena kerätä kaikki hyviä käytäntöjä koskevat esimerkit ja julkaista ne yli 50-vuotiaiden yrittäjyyskoulutukseen keskittyneillä verkkosivuilla keep50.eu.

Projektin tiimoilta järjestetään 20 kansallista seminaaria osallistujamaissa sekä neljä kansainvälistä BarCamp-istuntoa Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa ja Kreikassa asiantuntijoille ja senioriyrittäjyydestä kiinnostuneille.

Vuosikymmenten vankka tietotaito käyttöön

Jukka Kallio erittelee senioriyrittäjyyden määritelmää.

– Senioriyrittäjäksi kutsutaan OECD:n (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) määritelmän mukaan ihmisiä, jotka aloittavat yrittäjinä yli 50-vuotiaina, esittelee Kallio.

Työelämässä pitkään toimineiden osaamista ja verkostoja voidaan senioriyrittäjyydessä Kallion mukaan hyödyntää niin paljon kuin yrittäjästä itsestään hyvältä tuntuu.

– Oma yrittäjyyspolkuni alkoi vuonna 2010 tapahtuneen eläkkeelle jäämisen jälkeen. Yrityksessäni teen samaa kuin mitä tein palkkatyössä eli toimin liike-elämän kouluttajana sekä projekti- ja kehitystehtävissä, Kallio lisää.

Kallio peräänkuuluttaa läheisten tuen tärkeyttä yrittäjäksi ryhtymisessä.

– Erityisesti yksinyrittäjillä, jollaisia senioriyrittäjät usein ovat, on hyvä olla tiivis läheisten tukiverkosto. Se kuuluu olennaisesti jaksamisen edellytyksiin! huomauttaa Kallio.

Kevytyrittäjyys sopii kaikenikäisille

Viestintävastaava Piia Peiponen kevytyrittäjien laskutuspalvelu UKKO.fi:stä kertoo, että 46 000 palvelun aktiivisesta käyttäjästä jo 26 % on +50-ikäisiä.

– Eläkeikäisten kevytyrittäjien osuus on kasvanut lähivuosina selkeästi, Peiponen sanoo.

Yrityspalveluasiantuntija Jukka Jokila OP Turun seudun Raision konttorista esittelee OP Kevytyrittäjä -palvelua, joka eroaa Ukko.fi:stä siinä, että OP:n palvelua käyttävällä tulee olla rekisteröity Y-tunnus. Ukko.fi:n käyttäjä sen sijaan ei tarvitse omaa y-tunnusta, eikä ole kirjanpitovelvollinen.

Kumpaankaan palveluun ei ole liittymismaksua, vaan laskun loppusummasta veloitetaan 5%:n komissio.

Ammattilaisten tukiverkostossa yritysneuvontaa ja koulutusta

Turunseudun yrityspalvelupiste Potkuri tarjoaa maksutonta yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville.

– Luottamuksellinen ja keskusteleva neuvontatuokio pitää sisällään infoa muun muassa verotuksesta, vakuutuksista, kirjanpidosta, rahoituksesta ja markkinoinnista. Tapaamisella käydään läpi myös liiketoimintasuunnitelma ja pohditaan, olisiko yrittäjyys sivu- vai päätoimista, Turku Science Parkin yritysneuvoja, projektipäällikkö Peter Lostedt kertoo.

TOP-resurssi Oy:n yrittäjyyskouluttaja Pasi Seessalon mukaan senioreilla usein on osaamista, verkostoja ja varallisuutta yrityksen perustamiseen enemmän kuin nuoremmilla yrittäjillä.

– Yrittäjyydestä voi löytää mielekästä tekemistä varsinaisen työuran ja kokoaikaisen eläkkeellä olemisen siirtymävaiheeseen. Tärkeintä on, että halua, tahtoa ja intoa löytyy, vain silloin voi onnistua, Seessalo sanoo.

Tapahtuman järjestämisestä vastasivat Keep50+-senioriyrittäjyyshanke, Raision kaupunki, Raision yrittäjät ry, Raseko ja Anmiro Oy.

Katariina Mäkinen-Önsoy