Kuloistenniityn kaavaluonnos valmistunee loppukesäksi

Karttakuva Kuloistenniityn kaavamuutosalueelta.

Kuloistenniityn kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinrakennuksia sekä perustaa suora tieyhteys Satakunnantieltä Myllyn kauppakeskukseen. Turun kauppakamarin lausunnon mukaan idea on hyvä, mutta tiehankkeen osalta Turkuseura ja Länsi-Turun asukasyhdistys ovat eri mieltä.

LIIKENNE. Osana raitiotien yleissuunnittelun tarkennusta Raision ja Turun kaupungit ovat tarkastelleet myös Länsikeskuksen ja Kuloistenniityn alueen kaavoitusta. Kuloistentien ja Satakunnantien väliin sijoittuvalle kaavalleen kaupungit ovat antaneet yhteisen työnimen Kuloistenniitty.

Kuloistenniityn kaava-alue koostuu kahdesta osa-alueesta. Raisiontien / Satakunnantien varrelle sijoittuvalle peltoalueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa asuinkerrostaloja ja mahdollisesti myös liike- ja työpaikkarakentamista. Alueen pohjoisosa kaavoitetaan pientaloasumiselle.

Mälikkälän kaupunginosan eteläiseen osaan kuuluu Mattilanpuisto, osa Lasimestarintiestä ja Satakunnantiestä sekä pieni Paaluttajanpuistoon rajoittuva kaavoittamaton alue. Pohjoinen osa suunnittelualueesta on ulkoilukäytössä olevaa metsää. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia.

Luonnosvaiheeseen kaava edennee kesällä

Kaavahankkeen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta myös perustaa suora tieyhteys Satakunnantieltä Myllyn kauppakeskukseen. Myös Turun puolella tarkastellaan kaavamuutoksen yhteydessä katualueiden täydennyskaavoitusta.

– Yritämme saada luonnoksen valmiiksi viimeistään loppukesäksi, Raision kaupunginarkkitehti Olli Arvola kertoo.

Joukkoliikenneakseliin tukeutuva kaupunkirakenteen tarkastelu sisältyy raitiotielinjauksen suunnitteluun. Raision kaupungin teknisen johtajan Antti Korteen mukaan maankäyttöä tarkastellaan erityisesti Kuloistenniityn ja Rajaniityn alueilla.

– Maankäytön kehittämissuunnitelmissa laaditaan visio alueista ja siitä, minkälaisiksi kyseiset alueet voisivat raitiotien ja superbussin myötä kehittyä. Kehityspotentiaalia löytyy kummastakin, Korte sanoo.

Mielipiteitä tielinjauksen puolesta ja vastaan

Turun kauppakamari teki vuonna 2014 kaavoitusaloitteen, jossa se esitti Raision ja Turun kaupungeille, että Satakunnantien ja Myllyn alueen välille tulisi kaavoittaa yhdystie. Aloitteessaan Turun kauppakamari katsoi, että yhdystie tulee hyödyttämään molempien kaupunkien elinkeinoelämää, ja että tieyhteys voidaan toteuttaa yhteen sovittaen asukkaiden intressit ja olemassa olevat virkistysalueet.

Niin Turkuseura kuin Länsi-Turun asukasyhdistys ovat esittäneet asiassa eriävän mielipiteensä. Turkuseura on 7.12.2017 Turun kaupunginhallitukselle osoittamassaan kannanotossa ehdottanut, että Turku luopuu suunnitelmastaan ja keskittää niukat voimavaransa Turun vetovoiman keskeisiin kehittämiskohteisiin esimerkiksi Länsikeskuksessa. Muita kustannuskohteita ovat Turkuseuran mukaan muun muassa joukkoliikenne, hiilineutraalius, arkkitehtuuri ja joutomaan täydennysrakentaminen. Länsi-Turun asukasyhdistys on Turkuseuran kanssa yhtä mieltä siitä, että läpikulkutien rakentaminen uhkaa Mälikkälän ulkoilu- ja luontoalueita.

Viimeksi Kuloistenniitty-työnimellä valmisteltava kaavahanke oli käsittelyssä Länsi-Turun kaupunginosaparlamentissa viime keväänä. Luonto- ja virkistysalue nähtiin kaupunginosaparlamenttiin osallistuneiden alueen asukkaiden ja poliittisten päättäjien mielestä liian arvokkaaksi liikenneväylän tieltä raivattavaksi.

Katariina Mäkinen-Önsoy