Varsinais-Suomen tulevaisuuden turvaamisen kolme tärkeintä keinoa: koulutus, digitalisaatio ja yritysten välinen yhteistyö!

Turku Meyerin viestintäpäällikkö Tapani Mylly, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve korostivat hekin koulutuksen ja asiakaslähtöisyyden merkitystä maakunnan tulevaisuuden menestystekijöinä. Paneelikeskusteluun osallistuivat myös seutukaupunkiselvityshenkilö Antti Rantakokko ja Varsinais-Suomen OP-liiton puheenjohtaja Mauri Kontu.

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos on jo tunnustettu tosiasia. Nyt on aika katsoa taas eteenpäin ja pohtia, millä keinoin positiivista virettä voidaan hyödyntää ja miten sen jatkuminen turvataan tulevaisuudessa.

TALOUS. Talous kasvaa Varsinais-Suomessa nopeammin kuin missään muualla Suomessa. Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien järjestämässä Varsinais-Suomi Kasvuun 2018 -seminaarissa tarkasteltiin maanantaina 12. helmikuuta talouden vireen syitä ja suunnattiin myös katsetta vuosiksi eteenpäin. Talousvireen turvaamisen ykkösasioita lähivuosina ovat koulutus, kehittyvän teknologian käyttöönotto ja asiakaslähtöiset digipalvelut sekä yritysten välinen yhteistyö.

Koulutus etenkin teknologiateollisuuden tarpeisiin nousi esiin useassa puheenvuorossa. Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly kiteytti koulutustarpeen telakkateollisuuden näkökulmasta.

– Diplomi-insinöörien koulutus Turkuun on tämän hetken ykköskysymys. Kyse ei ole vain siitä, että saamme riittävästi osaavaa työvoimaa nykyisten töiden tekemiseen, vaan on katsottava pitkälle tulevaisuuteen. Ilman riittävää, osaavaa työvoimaa uusia tilauksia on mahdotonta saada, painotti Mylly.

Kouluttautuminen ja kehittyminen tulivat esiin myös Turku Science Parkin toimitusjohtajan Niko Kyynäräisen puheenvuorossa.

– Varsinais-Suomessa uskalletaan ottaa käyttöön innovatiivista teknologiaa. Tämä näkyy esimerkiksi IT-alalla ja lääketeollisuudessa, jotka usein jäävät näkyvyydessä telakan ja autoteollisuuden varjoon, kertoi Kyynäräinen.

Yritykset luovat menestyvän ekosysteemin

Niko Kyynäräinen puhui positiivisen rakennemuutoksen hyödyntämisestä. Perusmenestystekijöiden eli hyvien liikenneyhteyksien ja riittävän asukaspohjan lisäksi hän nosti esiin yritysten vuorovaikutuksen.

– Yritykset luovat yhdessä menestyvän ekosysteemin. Usein mainitaan, että Turun telakka työllistää työntekijöiden lisäksi noin 200 yrittäjää. Todellisuudessa telakan ympärille rakentuu 1 200 yrityksen ekosysteemi, jossa yritykset hyötyvät toinen toisistaan.

Kyynäräinen rohkaiseekin yrittäjiä hakeutumaan osaksi tällaista ekosysteemiä.

– Voittavassa toimintaympäristössä on kaikenkokoisia yrityksiä, jotka rohkeasti etsivät uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Vahva yrityskanta toimii vuorovaikutuksessa, jossa kaikki voittavat.

Digitalisaatio on elinehto

Seminaarissa nostettiin myös esille digitalisaation vaatimukset. OP-ryhmän Harri Nummelan mielestä digitalisaatio on monella alalla elinehto.

– Ihmiset tottuvat hyviin kansainvälisiiin digitaalisiin palveluihin, joten suomalaisten yritysten on myös tarjottava toimivaa, laadukasta digitaalista palvelua. Esimerkiksi meitä ei enää verrata vain toisiin finanssialan yrityksiin, vaan myös kaikkiin verkossa toimiviin yrityksiin. Jos ihminen on tyytyväinen kokemuksiinsa Googlesta tai Netflixistä, Osuuspankin on pystyttävä tarjoamaan samanlainen positiivinen kokemus verkkopalvelusta, kiteytti Nummela digitaalisen palvelun merkitystä.

Niko Kyynäräinen nosti niinikään esille digitaalisten palveluiden asiakaslähtöisyyden.

– Teknologia-ajatteluun ei saa jämähtää teknologian takia, vaan on aina muistettava, että teknologian on palveltava asiakasta mahdollisimman hyvin.

Kyynäräisen mielestä Turun seudun digi-osaamista ei ymmärretä vielä riittävän hyvin.

– Emme ole vielä onnistuneet markkinoimaan IT-osaamistamme tarpeeksi. IT-ala on nimittäin erittäin vahvassa nousussa Turun seutukunnalla, muistutti Kyynäräinen.

Liikenneyhteyksissä kehitettävää

Maanantaina järjestetyssä toulusseminaarissa julkistettiin myös vuoden 2018 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tulokset, jotka perustuvat yli tuhannen varsinaissuomalaisen yrittäjän vastauksiin. Tulosten mukaan tärkein Varsinais-Suomen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä yrittäjien mielestä on Turun telakan hyvä tilauskanta, jonka puolet vastaajista nimesi tärkeimmäksi tekijäksi. Lähes puolet vastaajista nosti myös Varsinais-Suomen liikenneyhteyksien kehittämisen sekä yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön lisäämisen kolmen tärkeimmän Varsinais-Suomen kilpailukykyyn vaikuttavan tekijän joukkoon. Kolmen kärjen jälkeen maakunnan kilpailukykyyn vaikuttavaksi tekijäksi nousee Uudenkaupungin autotehtaan hyvä tilauskanta.

– Saavutettavuus on selvästi tekijä, jota varsinaissuomalaiset yrittäjät toimialasta riippumatta haluaisivat lisätä alueen kilpailukyvyn edistämiseksi. Toimialoittain vertailtuna Varsinais-Suomen liikenneyhteyksien kehittäminen nousee kaikilla toimialoilla kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon Varsinais-Suomen kilpailukykyä edistävänä tekijänä, kommentoi tuloksia esitellyt Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Hanna Munter.

Uusi tilaus telakalle

Maanantaina talousseminaarin jälkeen saatiin lisää positiivisia uutisia: Saksalainen TUI Cruises on tilannut uuden Mein Schiff 7 -laivan Meyer Turulta. Laiva valmistuu vuonna 2023. Sopimus on rahoituksen osalta edelleen avoin, rahoituksesta neuvotellaan pankkien ja Finnveran kanssa.

– Olemme erittäin kiitollisia, että TUI Cruises haluaa meidän rakentavan uuden aluksen modernien ja kauniiden Mein Schiff -alusten sarjaan. Toteutuessaan rakentaminen tuo lisää hyvää työtä niin Turun telakalle kuin koko suomalaiseen meriklusteriin. Tähän valmistaudumme rekrytoinneillamme ja investoinneillamme, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer kommentoi.

Marko Vuosjoki

Janica Vilen