Sauvoon perustettiin vanhus- ja vammaisneuvosto

Sauvon eläkeläisyhdistyksen, sotaveteraanien, vammaisten, seurakunnan ja kunnan edustajista koostuvan vanhus- ja vammaisneuvoston ensimmäinen kokous pidetään 14. helmikuuta.

SAUVO. Sauvon kunnanhallitus on nimennyt vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Marko Pekkarisen, joka on Sauvon kunnanvaltuutettu (vas.) ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja. Vanhus- ja vammaisväestön asioita edistävä yhteinen neuvosto on perustettu kuntaan vuosiksi 2018–2022 kuntalain edellyttämällä tavalla.

– Tänä vuonna kokoonnumme kahdesti vuodessa, mutta mikäli tarpeellista voidaan kokousten määrää lisätä. Ensimmäinen kokous on 14. helmikuuta, Pekkarinen kertoo.

Sauvon kunnassa on ollut nimettynä vanhusneuvosto vuodesta 2013 alkaen. Sen sijaan vammaisneuvostoa ei ole kunnassa ollut. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava neuvosto ikäihmisten ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Pekkarisen mukaan on yleistä, että vanhus- ja vammaisneuvostot on pienemmissä kunnissa yhdistetty yhdeksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi.

– Tämän kokoisessa kunnassa on järkevää olla yksi yhteinen neuvosto ikäihmisten ja vammaisten asioita eteenpäin viemässä. Näitä kahta väestöryhmää ei kuitenkaan rinnasteta keskenään, molemmilla on omat painopistealueensa, vaikka kokoustammekin yhdessä, Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen kertoo, että neuvoston punainen lanka on vielä mietinnässä.

– Vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena on olla sauvolaisten eläkeläisyhdistysten, vammaisten sekä vanhustyötä tekevien tahojen vaikutus- ja yhteistyöelin. Se, että neuvostosta tulee virallinen vaikutuselin ei kuitenkaan vähennä sen keskustelevuutta ja rentoutta, summaa Pekkarinen.

– Neuvoston merkitys toivon mukaan vain kasvaa, kun sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisvastuu siirtyy pois kunnalta. Tärkeänä pidän pieniä kuntatasolla vaikuttavia tekoja – uudistuksen myötä kun muuten sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta maalataan isoja linjoja valtakunnan tasolla, lisää Pekkarinen.

Vanhusneuvostossa ovat olleet edustettuina Sauvo-Karunan eläkeliitto sekä Sauvo-Karunan sotaveteraanit. Kunnanhallitus nimesi 15. tammikuuta pitämässään kokouksessa vanhus- ja vammaisneuvostoon eläkeliiton paikallisyhdistyksestä Pirjo Siivosen ja Raimo Koivusalon sekä sotaveteraaniyhdistyksestä Riitta Alanderin ja Tuomas Sirkkilän. Vammaisten edustajaksi valittiin puolestaan Ossi Launto.

Kunnan edustajiksi neuvostoon kunnanhallitus on nimennyt puheenjohtaja Marko Pekkarisen lisäksi Raija Högmanderin, kunnanjohtaja Seppo Allénin sekä sosiaalijohtaja Leena Pesun, joka toimii neuvoston sihteerinä.

Katariina Mäkinen-Önsoy