Raision keskustan tunnelia aletaan rakentaa aikaisintaan 2021

Nyt kun tunnelin paikka on tiedossa, voidaan alkaa suunnitella, mitä sen päälle halutaan rakentaa. Tarkoituksena olisi yhtenäistää Raision keskusta, joka nyt jakautuu kahtia kehätien eri puolille. Kuva: Kiia Siilin.

Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon ydinverkkokäytävään, jota halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Suomi on sitoutunut parantamaan ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä. Raision keskustan kohdalla ollaan nyt edetty tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen. Samaan aikaan käynnistyi keskustan asemakaavoitus. Sekä tiesuunnitelman että asemakaavan teossa kaupunkilaisten näkemykset pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon.

RAISIO. Turun kehätien tiesuunnitelman laatiminen Raision keskustan kohdalla käynnistyi loppuvuodesta samaan aikaan asemakaavoituksen kanssa. Kaavaa tekee kaupunki ja tiesuunnitelmaa konsulttitoimisto Sito Oy. Siton tiejohtaja Rauno Tuominen arvioi tiesuunnitelman valmistuvan vuoden 2019 marraskuussa.

– Tämä on parin vuoden projekti, joka valmistuessaan mahdollistaa tien rakentamisen. Prosessi on hieman normaalia pidempi, koska suunnitelmaa tehdään rinnakkain asemakaavan kanssa, kertoo Tuominen.

Nyt ollaan kuitenkin aloitettu.

– Tässä vaiheessa hankimme tarkempaa aineistoa esimerkiksi maastotutkimuksilla. Tammikuun lopussa pidämme ensimmäisen hankeryhmän kokouksen. Siihen osallistuvat Sito, ELY-keskus, Raision kaupunki, Liikennevirasto, Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja Varsinais-Suomen liitto, kertoo Tuominen tämän hetken tilanteesta.

Hankkeen eri osapuolten lisäksi asiassa tullaan kuulemaan myös alueen asukkaita, yrittäjiä ja muita hankkeesta kiinnostuneita tahoja.

– Seuraavan kahden vuoden aikana tulemme järjestämään useampia vuorovaikutustilaisuuksia, joissa ihmiset saavat tietoa ja pääsevät vaikuttamaan suunnitelmiin. Ensimmäinen tilaisuus pidetään näillä näkymin touko–kesäkuussa, sanoo Tuominen.

Valmista tulee olemaan vasta useamman vuoden kuluttua. Vaikka suunnitelma valmistuisi ajallaan vuoden 2019 lopulla, se lähtee aluksi lausuntokierrokselle. Sen jälkeen kaupungin tekemä kaava tulee asukkaiden nähtäville.

– Jos valituksia ei tule ja rahoitus on kunnossa, niin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2021. Tämä on teoreettisesti ensimmäinen mahdollinen ajankohta. Jos kaavasta valitetaan, asia menee hallinto-oikeuteen, mikä viivästyttää prosessia paljon, Tuominen sanoo.

Rakentamiseen hän arvioi kuluvan kolmisen vuotta.

Tämän karttakuvan pohjalta työstetään nyt uutta suunnitelmaa. Lännessä suunnittelualue rajautuu Juhaninkujan liittymän länsipuolelle ja idässä Vesilaitoksentien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus kehätiellä on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Raision keskustaa sivuava valtatie 8 noin kilometrin matkalla.

Paljon puhuttu tunneli

Aluevaraussuunnitelmassa tarkasteltiin aikanaan neljää eri vaihtoehtoa keskustan liikennejärjestelyjen ratkaisemiseksi. Osayleiskaavaan valittiin ratkaisu, jossa Raisiontien ja Nesteentien liittymä on poistettu nykyiseltä paikaltaan ja Nesteentielle liitytään parannettujen katujärjestelyjen kautta keskustan lounaisesta reunasta. Ydinkeskustan kohdalla kehätie on noin 450 metrin matkalla tunnelissa. Raision eritasoliittymä on korvattu nykyisellä paikallaan kiertoeritasoliittymällä. Voudinkatu ja Kirkkotie yhdistetään ja Kirkkotieltä rakennetaan kehätien rinnakkaiskatu Haunistentielle. Petterinpellon alueelta täydennetään kehätien pohjoispuoliset rinnakkaiskatuyhteydet Voudinkadulle ja Vesilaitoksentielle.

Erityisesti tunneli on puhuttanut asukkaita ja keskustan yrittäjiä paljon. Liikenneruuhkiin kyllästyneet ovat uudistuksesta mielissään, osa yrittäjistä taas pelkää uusien tiejärjestelyjen johtavan Raision keskustan autioitumiseen.

Yksi huolestuneista on K-Supermarket Raisio Centerin kauppias Timo Könttä, sillä kauppaan johtavan Voudinkadun risteys on menossa uusiksi. Nykyisellään Voudinkadun ramppiliittymä on ELY-keskuksen mukaan vaarallisin liittymä koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Tällä hetkellä Könttä pitää kauppansa sijaintia liikenneyhteyksien kannalta hyvänä, vaikka Voudinkatu onkin ruuhka-aikaan todella ruuhkainen. Hänen pahin skenaarionsa on keskustan autioituminen.

– Nyt suunnitelmat näyttävät siltä, että Raisio halutaan vain raisiolaisille ja muut menkööt ali tai ohi. Kun tulin tähän kauppiaaksi neljä vuotta sitten, en vielä tiennyt näistä hankkeista. Toivottavasti nyt ei käy niin kuin Sulo Vilénille, että paljon menee autoja ohi, mutta mistään ei pääse sisään, hän kommentoi.

Kuvassa vasemmalla näkyvä Voudinkadun ramppiliittymä on ELY-keskuksen mukaan vaarallisin liittymä koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Kuva: Kiia Siilin.

Aika puolustaa Raision etua

Könttä varautuu uusien tielinjauksien myötä 20 – 30 prosentin liikevaihdon menetykseen, sillä 20 prosenttia asiakkaista tulee kasitietä pitkin pohjoisesta ja juuri heille Supermarketille kulku vaikeutuu tämän hetken karttakuvan perusteella. Suunnitelmat toki elävät koko ajan ja voivat vielä muuttua paljonkin.

– ELY tekee asioita valtion rahoilla, mutta kunta voi samassa kohtaa laittaa pelimerkkejä mukaan, jos haluaa muutoksia. Tätä ei olla piirretty valtion toimesta niin kuin olisi Raision kohdalla parasta. Nyt pitäisi kuntapäättäjien ja kunnan virkamiesten puolustaa omaa kuntaansa ja kuntalaisten etuja, Könttä sanoo.

Muuten Könttä katsoo tulevaisuutta positiivisesti.

– Tänne avataan apteekki 18. tammikuuta. Me teemme parhaillaan brändiuudistusta ja Alko ryhtyy samaan hommaan myös alkuvuodesta. Täällä on jatkossa hyvä palvelukokonaisuus saman katon alla, hän uskoo.

K-Supermarket Raisio Centerin kauppias Timo Könttä on huolissaan asiakkaidensa kulkuyhteyksistä kauppaan uusien tielinjausten myötä.

Suuri vaikutus satamaliikenteelle

Naantalin ja Turun satamien liikenteen solmukohdan muodostaa E18- ja E8-teiden liittymä, joka sijoittuu Raision keskustaan. Satamaliikenteen lisäksi taajaan asuttua keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljynjalostamon ja Raision tehtaiden raskas liikenne. Lisäksi Meyerin telakan toiminnan merkittävä laajeneminen kasvattaa lähivuosina alueen liikennevirtoja huomattavasti. Uusi tiesuunnitelma tulee siis tarpeeseen.

Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. E18 tien liikennemäärä Raision keskustassa on ELY-keskuksen mukaan noin 23 000 – 31 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyisillä liikennemäärillä valo-ohjatut liittymät toimivat ruuhka-aikana kapasiteettinsa äärirajoilla ja liikenne ruuhkautuu säännöllisesti. Lisäksi lähekkäin olevat liittymät vaikeuttavat liikenteen toimivuutta ja aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia.

Keskustan asemakaavatyö vauhdilla liikkeelle

Samaan aikaan tiesuunnitelman kanssa tehdään Raision keskustan asemakaavoja. Toinen niistä käsittää keskustan alueen E18-tien kohdalta ja toinen Tasalan kohdalta.

– Tavoitteena on, että parin vuoden päästä, kun tiesuunnitelma valmistuu, meillä olisi myös valmiit ja yhtenevät asemakaavat, joiden puolesta tie on toteutettavissa, kertoo Raision tekninen johtaja Antti Korte.

Keskustan asemakaavan valmistelun pohjaksi on käynnistetty vuorovaikutteinen visiotyö, jota tekemään on valittu arkkitehtitoimisto Schauman & Nordgren Architects Oy.

– Nyt kun tiedämme, mihin kohtaan tunneli on tulossa, pystymme visioimaan, mitä sen päälle halutaan rakentaa. Tavoitteena on yhtenäistää Raision keskustaa tien molemmin puolin. Tunnelin kansi avaa meille erilaisia vaihtoehtoja. Kevään korvalla meillä pitäisi olla jo jonkinlainen kuva siitä, mihin suuntaan keskustaa lähdetään kaavoittamaan, Korte sanoo.

Visiotyö halutaan tehdä vahvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, kiinteistöjen omistajien, alueen yrittäjien, päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Varsinaista työtä varten perustetaan erillinen ohjausryhmä. Tämän lisäksi luvassa on erillisiä työpajoja ja sidosryhmien osallistamista.

Superbussi vai pikaraitiotie?

Raision keskustan kehittymiseen liittyy myös Turun ja Raision välillä käytävä joukkoliikennekeskustelu.

– Turku ja Raisio ovat yhteistyössä tehneet superbussi/pikaraitiotien suunnittelun tarkennusta. Jompi kumpi on tulossa Turusta Raision keskustaan jossain kohtaa ja se vaikuttaa osaltaan keskustan kaavoitukseen. Uskoakseni helmikuun alkupuolella tiedämme tästä enemmän, Korte kommentoi.

Janica Vilen