Itäisten kuntien maanomistajilta haetaan lupia matkailureitistön perustamiseksi

Paimion Linnassuon maastossa mahdollista patikkapolun reittiä tutkivat maanomistaja Hannu Nurmen opastamina ympäristösuunnittelija Iiris Kallajoki ja Ammattiopisto Livian lehtori Mikko Anttila (oik.). Kuva: Jouko Parviainen.

Elokuussa startannut Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon yhteinen virkistys- ja luontomatkailureitistöhankkeen lupienhakuvaihe jatkuu helmikuulle.

MATKAILU. Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon yhteinen hanke virkistys- ja luontomatkailureittien kehittämiseksi on edennyt vaiheeseen, jossa maanomistajien, tiekuntien ja yksityisteiden omistajien kanssa on ryhdytty laatimaan sopimuksia reittien perustamisesta.

Projektipäällikkö Jouko Parviainen kertoo, että parhaillaan käynnissä oleva suunnitteluvaihe päättyy helmikuun lopussa. Tavoitteena on, että suurin osa sopimuksista olisi tehty siihen mennessä.

– Sen jälkeen hanketta on tarkoitus jatkaa reittien merkitsemisellä ja kunnostustoimilla kumppanijärjestöjen ja yritysten kanssa vuoden 2019 tai 2020 loppuun. Hankkeelle haetaan EU-tukea Varsin Hyvä Leader-yhdistykseltä, Parviainen lisää.

16 työpajaa

Kaarinan kaupungin hallinnoima hanke järjesti syksyllä 16 paikallista työpajaa, joihin saatiin odotettua enemmän osallistujia eri yhdistyksistä, urheiluseuroista, organisaatioista ja yrityksistä. Itäisissä kunnissa kokoontuneissa työpajoissa on koottu tietoa reittivaihtoehdoista, polkujen kunnostustarpeista, nähtävyyksistä, maisemakohteista ja reittien varrella sijaitsevista palveluista.

– Osallistujilta on saatu arvokasta asiantuntemusta eri käyttäjäryhmien, kuten lapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten, mahdollisuudesta luontokokemuksiin. Lisäksi on etsitty ratkaisuja reittien ja taukopaikkojen ylläpitoon. Esimerkiksi kyläyhdistykset, partiolaiset, urheiluseurat ja yksityiset yrityksetkin ovat jo nyt kunnostaneet omia polkujaan, laavujaan tai majojaan, ympäristösuunnittelija Iiris Kallajoki toteaa.

Hankkeen tavoitteet, joissa kehitetään ihmisiä liikkumaan innostava ja matkailun toimintaedellytyksiä tukeva virkistysreitistö, kuulostavat paimiolaisesta maanomistaja–yrittäjä Hannu Nurmesta hyvältä.

– Uskon, että hyvät ja merkityt reitit tuovat enemmän ihmisiä liikunnan pariin, antavat elämyksiä ja opettavat arvostamaan luontoa, kommentoi Nurmi.

Reittivaihtoehdot puntarissa

Eri reittivaihtoehtoja on punnittu pitkin syksyä.

– Maanomistajat ja tiekunnat ovat kiitelleet hanketta siitä, että heidät on otettu mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Polut yritetään vetää mahdollisuuksien mukaan kuntien omille maille, ja useimmat reitit noudattavat nykyisiä teitä tai polkuja. Liikkumisen keskittäminen merkitylle reitille koetaan paremmaksi kuin hajautuminen useille teille ja poluille, toteaa Jouko Parviainen.

Moni kiinnostava nähtävyys, vierailukohde tai palvelupiste sijaitsee kuitenkin siten, että polku tai reitti kulkisi osan matkaa yksityisellä maalla tai tiellä. Tavallista esimerkiksi on, että yhden pyöräilyreitin varrella on 3–5 tiekuntaa, joilta jokaisen kanssa laaditaan sopimus tieosuuden käyttöoikeudesta.

Hankkeessa on laadittu yhteiset sopimusmallit polkujen ja pyöräilyreittien perustamiseen kuntien ja maanomistajien, tiekuntien tai yksityisteiden omistajien välille.

– Sopimuksilla turvataan maanomistajan oikeudet, mahdollinen korvauksen määrä ja mahdollisuus vetäytyä sopimuksesta. Alustavia neuvotteluja on käyty kaikissa neljässä kunnassa, ja moni maanomistaja on luvannut antaa käyttöoikeuden polulle tai taukopaikalle ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan, jatkaa Parviainen.

Myönteinen vastaanotto

Iiris Kallajoen mukaan erityisesti vilkkaimpien reittien lähtö- ja infopisteet on tarkoitus sijoittaa siten, että autoilla saapuville on riittävästi pysäköintitilaa ja että käyttäjillä on mahdollisuus vaikka eväiden ostoon. Esimerkiksi Turun suunnasta saapujat voivat suunnata poluille tai pyöräilemään Tuorlan Majatalolta ja pääkaupunkiseudulta tuleville luonnollinen lähtöpaikka on Paimion Neste tai Paippi.

– Olemme saaneet hyviä ehdotuksia reittien linjauksista, ja suhtautuminen on muutenkin ollut myönteinen. Kuntalaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen on koettu tärkeäksi. Lisäksi reitistöjen on ymmärretty tuovan uusia asiakkaita alueen matkailuyrityksiin, Kallajoki kertoo.

Luontomatkailu ja erityisesti retkipyöräily kehittyvät muuta matkailua nopeammin. Pyöräilyreittejä on jo perustettu tai suunnitteilla eri puolilla Varsinais-Suomea, kuten Paraisilla sekä Salon, Kemiönsaaren ja Someron seudulla.

Katariina Mäkinen-Önsoy