Isännöitsijä toimii taloyhtiön asialla

Kaavio isännöitsijän päätehtävistä. Kuva ja kaavio: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Tiedätkö mitä isännöitsijä tekee? Alalla on alkanut voimakas palvelujen uudistuminen ja erikoistuminen, kun taloyhtiöitä ja asumisen palveluja digitalisoidaan. Länsiturkulaisen Isännöitsijätoimisto Mikko Aro Oy:n Julia Aron ja paraislaisen Isännöinti-Paunan Heli Antikainen-Paunan mukaan isännöitsijän on oltava aina ajan hermolla asiakkaitaan, taloyhtiöiden asukkaita, kuunnellen.

ASUMINEN. Syyskuussa julkistetussa Isännöintiliiton ja Kiinkon yhteistyössä toteuttamassa Isännöinnin ammattilaiset 2017 -tutkimuksessa kartoitettiin isännöitsijöiden tehtäviä. Tutkimuksen tuloksista selviää, että kaupungistuminen sekä ennätystahtinen uudis- ja korjausrakentaminen takaavat, että töitä isännöintialalla riittää.

Vuonna 1988 perustetun länsiturkulaisen Isännöitsijätoimisto Mikko Aro Oy:n asiakkaat sijoittuvat Turun talousalueelle. Isännöitävät yhtiöt ovat kaiken ikäisiä ja kokoisia, osassa on vain muutama huoneisto, toisissa kymmenittäin.

Isännöitsijä Julia Aro kertoo, että koko isännöitsijätoimiston henkilöstö huolehtii tehtävien hoidosta yhdessä isännöitsijöiden kanssa.

– Tavoitteenamme on palvella asiakasta kaikkien asumiseen liittyvien ongelmien kanssa. Mikäli asia ei varsinaisesti kuuluisikaan tehtäviimme, saamme sen usein silti ratkaistua ohjaamalla asiakkaan oikean tahon puoleen.

Paraisilla vuonna 2013 perustetun Isännöinti-Pauna Oy:n asiakkaat sijoittuvat Paraisten lisäksi Auraan ja Turkuun. Isännöitävänä heillä on kymmenisen yhtiötä, jotka ovat kerros- ja rivitaloja sekä loma-asuntoja.

Isännöitsijä Heli Antikainen-Paunan mukaan isännöitsijän tehtäviin kuuluu huolehtia yhtiöiden asumisviihtyvyydestä sekä turvallisuusasioista. Antikainen-Pauna sanoo, että hyvä asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä isännöitsijän tehtävistä.

– Lisäksi on tärkeää säilyttää kiinteistön arvo huolehtimalla siitä, että kiinteistön huoltotyöt sekä tarvittavat peruskorjaukset suoritetaan asianmukaisesti ja ajallaan.

Erikoistumisen trendi muuttaa toimenkuvaa

Kohteen iästä riippuen korjausprojekteja on käynnissä koko ajan enemmän tai vähemmän. Alalla on alkanut palvelujen uudistumisen ja erikoistumisen trendi, joka muuttaa isännöitsijän toimenkuvaa jatkuvasti.

– Uusiin vastuualueisiin lukeutuvat muun muassa muutostyöilmoitusten käsittely ja dokumentointi. Muutenkin isännöintitehtävien hoitaminen vaatii lisääntyneiden rakennuksiin kohdistuneiden määräysten johdosta yhä enemmän ammattitaitoa ja uusien asioiden omaksumista, toteaa Heli Antikainen-Pauna.

Isännöitsijätoimisto Mikko Aro Oy:n Julia Aron mukaan korjausrakentaminen tuo omat haasteensa alalle.

– Viranomaisvaatimukset sekä teknisen osaamisen tarve vaativat jatkuvaa kouluttautumista myös meiltä. Toki käytämme tarvittaessa asiantuntija-apua jo projektien suunnitteluvaiheessa, sanoo Aro.

– Myös asiakkaat ovat alati kiinnostuneempia asumiseensa liittyvistä asioista. Lisäksi esimerkiksi nykyaikaisissa kiinteistöissä erilaiset automatisointiin liittyvät seikat tuovat lisää opittavaa myös isännöitsijälle, Aro jatkaa.

Pääpaino yleisessä hallinnossa

Isännöitsijä Julia Aro erittelee laaja-alaisia isännöitsijän tehtäviä, joiden pääpaino on yleisessä hallinnossa:

– Laki määrittelee isännöitsijän tehtäviin hoitaa päivittäistä hallintoa asunto-osakeyhtiön toimitusjohtajan ominaisuudessa. Isännöintiin kuuluu lisäksi muun muassa talouden, tekniikan ja asiakaspalvelun osa-alueet, jotka pitävät sisällään paljon erilaisia työtehtäviä.

Asunto-osakeyhtiön toimitusjohtajan ominaisuudessa isännöitsijät hoitavat isännöimiensä yhtiöiden hallinto- ja taloustehtävät sekä lisäksi teknisiä tehtäviä sopimuksen mukaan.

– Monipuolisiin hallinnon työtehtäviin kuuluu muun muassa yhtiökokousvalmistelu kutsuineen, kokouksiin osallistuminen ja pöytäkirjojen laatiminen. Työnkuvaan sisältyvät myös esimerkiksi kiinteistön sopimusasiat, turvallisuus- ja vakuutusasiat, mahdolliset kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasiat sekä kaupparekisteri-ilmoitukset, isännöitsijä Heli Antikainen-Pauna kertoo.

Teknistä asiantuntemusta isännöinnin tukena

Isännöinti-Paunan asiakaskuntaan kuuluu eri-ikäisiä yhtiöitä, jotka tekevät tehtävistä monipuolisia. Teknistä asiantuntemusta vaativat tehtävät yrityksessä hoitaa Heli Antikainen-Paunan mies Tapio Pauna, jolla on laaja koulutus ja työkokemus rakennusalalta.

– Tämä tuo lisäarvoa isännöintipalveluun, koska kauttamme onnistuvat esimerkiksi niin kuntokartoitukset ja kosteusmittaukset kuin putkistokuvaukset, Paunat listaavat.

Rakennusinsinööri Tapio Pauna sanoo, että teknisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen.

– Laajoissa ja vaativissa yhtiön korjaus- ja perusparannushankkeissa on perusteltua käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu kuitenkin aina tiedottaminen ja hallinnollinen organisointi.

Huomio energiaseurantaan

Talousasioihin liittyy eräs isännöitsijän tärkeimmistä tehtävistä, energiaseuranta, jota suoritetaan yhdessä kiinteistöhuollon kanssa.

– Mitä enemmän kiinteistöjen automatisoinnit sekä erilaiset hälytyspalvelut yleistyvät, sitä helpommin isännöitsijä pystyy toimimaan energiahallinnan saralla. On vaikea nimetä mitään määrättyä työkalua energia- ja asumiskustannusten hallintaan liittyen, koska kaikki kiinteistöt ovat omanlaisiaan kokonaisuuksia, ja siten toimenpiteet vaihtelevat suuresti, Julia Aro Isännöitsijätoimisto Mikko Aro Oy:stä toteaa.

– Energiaseurantaan on olemassa nykyään monia erilaisia apuvälineitä sekä järjestelmiä. Mikäli energiaseurannassa havaitaan jotain poikkeavaa, ryhdytään saatujen tulosten perusteella toimeen ongelman ratkaisemiseksi, lisää Aro.

Katariina Mäkinen-Önsoy