Asta Leppä yhteiskunnan epäkohtien ytimessä

Asta Leppä
Voittajien varjot – Elämää eriarvoisten tasavallassa Kirjapaja 2017

KIRJA-ARVIO. Raisiolaiskirjailija Asta Lepän heinäkuussa ilmestynyt tietokirja Voittajien varjot – Elämää eriarvoisten tasavallassa osuu ja uppoaa kaikessa inhimillisyydessään. Leppä toteaa alkusanoissaan, että hänen kirjoitustyötään siivittivät väitteet tasa-arvon toteutumiseen ja erilaisuuden kunnioittamiseen liittyvistä ongelmista yhteiskunnassamme.

Leppä ei tempaa ajatuksiaan tuulesta, vaan yllä esitetyt väitteet löytyvät tietokirjoista ja artikkeleista, joita hän on lukenut vakuuttavan määrän pohjatyönään. Väliotsikoita; Nopeudesta, Onnesta ja onnellisuudesta, Tasa-arvosta, Minästä, Rakkaudesta, sukupuolista ja hivenen seksistä, Mammonasta ja materiasta, vastaavat täsmälliset lähdelistat löytyvät kirjan loppupuolelta.

Kirjailija haastaa lukijansa ajattelemaan ja kohtaamaan muita ihmisiä ilman vastakkainasettelua ja kilpailuhenkisyyttä: Vaikka emme erilaisuutta pystyisikään aina ymmärtämään, tulee meidän inhimillisinä olentoina kunnioittaa sitä.

Empatiavajeen ohella kilpailu on eräs teoksen pääteemoista – tietenkin, koska se liittyy elintasoon, rahaan ja taloudelliseen kasvuun. Talous ja erityisesti sen kasvu on edellytyksenä sille, että elämä jatkaa kiertokulkuaan meillä ja muuallakin. Jaan Lepän kanssa kuitenkin huolen siitä, että niin toisten peittoamisesta kuin ennen muita ehtimisestä ja nopeudesta on tullut jonkinlainen itseisarvo, jolla meitä ihmisinä mitataan.

Teosta voisi luonnehtia matkaksi suomalaisen yhteiskunnan ihanteisiin ja kipukohtiin niin hyvä- kuin huono-osaisuuden kanteilta katsottuna. Niin kivikkoinen kuin tuo matka onkaan, päätesanoissaan Leppä, joka esittelee itsensä sekä pessimistinä että kyynikkona, luottaa myönteisyyteen nähden tämän päivän kanssaeläjänsä Suomen kamaralla hyvinä ihmisinä – niin kauan kuin ylläpidämme hyvinvointivaltiota.

Lopuksi Leppä tunnustaa, että kirja tuntuu hänestä voitolta – henkilökohtaiselta sellaiselta, jonka tarkoituksena ei ole jättää ketään varjoonsa.

Toimittaja–kolumnistina työskentelevä Leppä sai idean kirjan kirjoittamiseen osallistuttuaan pari vuotta sitten tiedettä ja taidetta yhdistävään, eriarvoisuutta tutkivaan Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus -hankkeeseen. Aiemmin kirjailijalta on ilmestynyt hänen omaan elämäänsä perustuva Sinä et hävinnyt (2008).

Katariina Mäkinen-Önsoy