Seikelän koulun liikuntasaliremontille vihreää valoa kunnanvaltuustolta

Maskun kunnanvaltuusto päätti maanantaina 25.9. käynnistää Seikelän koulun liikuntasaliremontin pikimmiten työlle asetettavien määrärahojen puitteissa. Kuva: Ragip Önsoy.

MASKU. Maskun kunnanvaltuusto päätti maanantaina 25. syyskuuta pitämässään kokouksessa oikeuttaa teknisen lautakunnan käynnistämään Seikelän koulun liikuntasaliremontin.

Liikuntasalin vesikaton uusiminen voidaan aloittaa pian päätöksen jälkeen niin, että se valmistuu ennen vuodenvaihdetta. Työ voidaan tehdä sääsuojassa, eikä se haittaa koulun arkitoimintoja. Arvioitu valmistuminen olisi vuoden 2018 puolella.

Maskun kunnanjohtaja Arto Oikarinen totesi kunnanhallitukselle 14. elokuuta antamassaan lausunnossa, että määrärahavarauksista tehdään esitys sen jälkeen, kun liikuntasalin remontin hinta ja aikataulu ovat tiedossa.

RTC Vahanen Turku Oy on tehnyt Seikelän koulun tilannekatsausta varten vaiheistusesityksen, jonka mukaan pidemmällä aikavälillä on tarvetta muun muassa ilmastointilaitteiden uusimiselle. Kokonaiskulujen Vahanen on arvioinut kasvavat 1 370 000 euroon, josta liikuntasaliremontille olisi varattuna 300 000 euroa.

Seikelän koulun vanhin osa on rakennettu 1950-luvulla. Sitä on laajennettu ensimmäisen kerran 1980-luvulla ja toiseen kertaan vuonna 2006. 1980-luvulla tehdyssä osassa on kellarin lisäksi yksi kerros, jossa liikuntasali sijaitsee. Rakennuksen alapohjat ovat maanvastaisia ja teräsbetonisia.

Vuonna 2015 aloitetun tutkimuksen myötä merkittävimpinä sisäilmaa heikentävinä tekijöinä esiin tulivat kellarikerroksessa sijaitsevan teknisentyön luokan kosteus- ja mikrobivauriot sekä ilmavuodot rakenteista, ensimmäisen kerroksen alapohjan paikalliset kohonneet kosteudet, liikuntasalin lattian ulkoseinän vierustan mikrobivauriot, keittiön ja siivoushuoneen vedeneristeiden puutteesta aiheutuneet kosteusvauriot sekä ilmanvaihdon puutteet.

Vuonna 2016 Seikelässä suoritettiin salaojien ja sadevesiviemärien korjaustöitä, keittiöremontti sekä puhdistettiin muun muassa atk-luokan ja keittiön irtaimistoa. Tänä vuonna tehdyistä toimenpiteistä uusimman, vuonna 2006 laajennetun osan tiivistyskorjaukset sekä salaojakorjaukset ja pihatyöt saatiin valmiiksi kesäkuussa. 1950-luvulta olevan osan tiivistys- ja alakattokorjaukset sekä liikuntasalin viereisissä tiloissa sijaitsevan ruokalaosan ulkoseinän korjaus valmistuivat puolestaan koulun alkuun mennessä. Ruokalaosan vesikatteen korjaus valmistuu syksyllä, mutta sillä ei ole vaikutusta koulutyölle.

Seikelän koulun kosteusvauriokorjausten urakoitsijana toimii Laitilan Talorakenne Oy.

Katariina Mäkinen-Önsoy