Merimaskuntie saa uuden päällysteen elo–syyskuun vaihteessa

Merimaskuntiellä (tie 1930) suoritetaan päällystystöitä elo–syyskuun vaihteessa. Kuva: Ragip Önsoy.

ELY-keskuksen vinkit tietyömaan lähestymiseen:

Hidasta vauhtia – näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.

Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.

Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.

Ole valmis pysähtymään.

Noudata liikennemerkkejä.

Merimaskun asukkaiden ja siellä ajelevien toiveisiin vastataan viimein aloittamalla päällystystyöt jo pitkään huonossa kunnossa olleella Merimaskuntiellä. Työt kestävät vain muutaman päivän. Sinä aikana maltti on valttia.

NAANTALI. Naantalin Merimaskuun vievällä Merimaskuntiellä (tie 1930) suoritetaan päällystystöitä vajaan viikon ajan syksyllä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päällysteohjelmaan kuuluu pätkä Rymättyläntien ja Merimaskuntien risteyksestä noin 4,5 kilometriä Merimaskun keskustan suuntaan.

– Päällystystyö alkaa maantieltä 189 ja jatkuu Merimaskuntielle. Työt alkavat elokuun lopulla tai viimeistään syyskuun aikana, kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Kyseessä on asfalttipäällysteen korjaus, josta ei erikseen asukkaille tiedoteta.

– Tämänlaajuisista tietöistä meidän ei ole mahdollista informoida asukkaita. Pitkäaikaista haittaa tienkäyttäjille ei tule kuitenkaan koitumaan, sillä tietyöt kestävät 3–4 päivää, lisää Heikkilä.

Kohdetta urakoi Asfalttikallio oy. Parannushankkeen hintalappu on noin 200 000 euroa.

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat Ely-keskuksen mukaan tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisessä päällysteohjelmassa teiden päällystämiseen on käytettävissä vuodelle 2017 noin 18,6 M€, josta noin 5,2 M€ on korjausvelkarahaa.

Ely-keskuksesta kerrotaan, että asiakkailta tulee yleensä keväisin enemmän palautetta teiden huonosta kunnosta. Keväisin lumien sulettua tiet ovatkin yleensä normaalia huonommassa kunnossa routavaurioista johtuen.

Suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisillä teillä johtuen heikommasta tien rakenteesta ja vanhoista päällysteistä. Niitä voidaan myös päällystää uudelleen kaikkein vähiten. Tämänkin vuoden päällystyohjelmasta jouduttiin tiputtamaan liikenteellisesti merkittävien seutu- ja yhdysteiden päällystyskohteita pois ja siirtää ne toteutettavaksi tulevina vuosina.

Katariina Mäkinen-Önsoy