Myllyn diabetespäivässä jaettiin tietoa hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen ylilääkäri Päivi Kokkila neuvoo ottamaan yhteyttä oman kunnan diabetesvastaanottoon mikäli sairauteen liittyvät asiat askarruttavat. ”Kohtuus kaikessa” on Kokkilan mukaan hyvä ohjenuora kenen tahansa meistä syömistottumuksiin. Kuvat: Ragip Önsoy.

Diabeteksen omahoidon top 10

  1. Terveellinen ruokavalio
  2. Painonhallinta ja unen säännöllisyys
  3. Päivittäinen liikunta
  4. Lääkkeiden otto ohjeiden mukaisesti
  5. Verensokerin omaseuranta
  6. Pistoshoidon paikat tulee tarkistaa säännöllisesti ja käyttää joka kerta uutta neulaa
  7. Jalkahoidot sekä sopivien jalkineiden käyttäminen
  8. Tupakasta luopuminen
  9. Säännölliset seurantakäynnit terveyskeskuksessa
  10. Itsestä huolehtiminen ja elämästä nauttiminen!

Elämäntavoilla; liikunnalla ja ruokavaliolla saavutettavalla painonhallinnalla sekä riittävällä unella on merkittävä vaikutus diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja sairauden etenemistahtiin.

RAISIO. Kauppakeskus Myllyssä torstaina 30.3. vietetyssä diabetespäivässä Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen ylilääkäri Päivi Kokkila sekä diabeteshoitajat Leila Hällfors ja Solveig Tikka ohjeistivat kävijöitä diabetesriskitestin tekemisessä. Raision diabetesvastaanoton, Myllyn Apteekin, Sanofi Oy:n ja Ascensia Diabetes Caren yhteisvoimin toteuttamassa tapahtumassa saattoi myös mittauttaa verensokerinsa ja -paineensa.

Riskitestin tuloksen perusteella ohjaamme asiakkaita terveyskeskuksen diabetesvastaanotolle, Kokkila kertoo.

Tyypin 2 diabetes on tunnettu aikuistyypin diabeteksena, sillä sairautta on ilmennyt pääosin keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla. Kokkilan mukaan huolestuttava kehityssuunta on edennyt siihen, että tyypin 2 diabetesta havaitaan nykyään myös nuorilla.

Aikaisemmin insuliininpuutoksesta johtuva tyypin 1 diabetes on ollut lasten ja nuorten sairaus, mutta tänä päivänä perintötekijät vyötärölihavuuden ja epäsäännöllisten ruokailu- ja nukkuma-aikojen ohella ovat lisänneet nuorison alttiutta sairastua tyypin 2 diabetekseen, Kokkila toteaa.

Tyypin 2 diabeetikoita on Suomessa tiedossa noin 300 000. Lisäksi noin 150 000 henkeä sairastaa diabetesta tietämättään. Heidät pitäisi löytää ja saada hoidon piiriin ennen vakavien lisäsairauksien puhkeamista.

Tällaiset tilaisuudet, joissa kävijät saavat helposti yhteyden terveysalan ammattilaisiin, ovat parhaimpia paikkoja tiedottaa. Lisäksi on juuri avattu nettisivu huomioidiabetes.fi, josta löytyy muun muassa kattava tietopaketti sairaudesta, diabetesmuistilista sekä terveydenhuollon ammattilaisten yhteystietoja, Ascensia Diabetes Caren aluepäällikkö Marja Weissenfelt sanoo.

Ascensia Diabetes Caren aluepäällikkö, diabeteshoitaja Marja Weissenfelt mittasi Kauppakeskus Myllyn diabetespäivässä verensokerit niin kauppakeskuskävijöitä kuin Myllyn Apteekin henkilökunnaltakin. ”Diabetes on siitä kavala, ettei se välttämättä oirehdi millään tavalla” Weissenfelt muistuttaa.

Koska vain alttius sairastua diabetekseen periytyy, voi omilla elintavoillaan vaikuttaa merkittävästi sairauden puhkeamiseen ja etenemiseen. Weissenfelt kannustaa kohtelemaan itseään paremmin:

Itsensä kohtelemiseen kannattaa kiinnittää huomiota, ettei esimerkiksi jatkuvasti jäisi yksikään päivän tärkeimmistä aterioista väliin. Lastemme ruokailuajoista pidämme kiinni, miksi emme siis pitäisi omistammekin? kysyy Weissenfelt.
– Verensokerin heilahtelut voivat johtaa diabeteksen puhkeamiseen, mikäli alttius sairauteen löytyy. Samoin vaikuttavat esimerkiksi vyötärölihavuus sekä unen ja liikunnan määrän vähäisyys, lisää Weissenfelt.

Katariina Mäkinen-Önsoy