Ilmaispalveluja ei ole olemassa

Kaarinan Keskustan vuosikokouksessa käydyssä poliittisessa keskustelussa kiinnitettiin huomiota toistuviin vaatimuksiin laajentaa maksuttomia palveluja. Yhteisesti todettiin, että vaatimukset maksuttomasta päivähoidosta ovat vastuuttomia, koska ilmaispalveluja ei ole olemassa. Ilmaispalvelujen vaatiminen perustuu itsekkäälle ajatukselle, minä käytän palvelua, maksakoon joku muu. Vastuulliset kuntalaiset ovat valmiita maksamaan hyvistä palveluista kohtuullisen hinnan. Päivähoitoa rahoitetaan jo nyt huomattavasti verovaroilla ja näin sen tulee olla jatkossakin. Tämän vuoksi maksamme kunnalle veroja, jotta saamme kohtuuhintaisia laadukkaita palveluja.

Vaatimuksilla täydestä maksuttomuudesta halutaan häivyttää kokonaan tietoisuus palvelujen tuottamisen kustannuksista. Tämä johtaa kustannusten kohoamiseen. Kaarinan Keskusta esittää, että kunnan laskentatoimessa kiinnitetään lisääntyvää huomiota palvelujen tuottamisen kustannuksiin. Samalla esitetään, että palvelujen kustannuksista tiedotetaan kuntalaisia entistä paremmin. Esimerkiksi asiakkaalle lähetettävissä päivähoitolaskuissa pitäisi näkyä, mikä on päivähoitopaikan kustannus kyseisessä päivähoitopaikassa. Myös kunnan kotisivuilla voitaisiin tiedottaa palvelujen tuottamisen kustannuksista. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisäävät luottamusta ja tätä kuntapolitiikassa tarvitaan.

Keskustan politiikassa ylisukupolvinen ajattelu on aina ollut tärkeässä roolissa. Ajattelun mukaan lapsille halutaan turvata parempi tulevaisuus kuin itsellä on ollut. Tässä ajattelussa korostuu vastuu ja välittäminen. Lapsista, vanhuksista ja muista vähäosaisista on pidettävä huolta. Vastuullisella ja terveellä taloudenpidolla voimme parhaiten turvata kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden myös tulevina vuosina.

Kaarinan Keskustan vuosikokous