Vuokra alas!

Itä-Turun Vasemmistoliitto vaatii vuosikokouksessaan 24.2.2017 kaupungin omistamien vuokra-asuntojen vuokrien alentamista sekä lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Turkuun.

TVT Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistuksessa. Yhtiön tarkoituksena on sosiaalinen asuntotuotanto, mutta TVT:n vuokrat ovat käytännössä pitkälti markkinahintaisia.

– TVT:n korkeat vuokrat palvelevat enemmän yksityisiä asuntosijoittajia kuin kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevia ihmisiä, koska TVT:n liian korkeat vuokrat tukevat omalta osalta myös yksityisten vuokra-asuntojen vuokrien nousua, Itä-Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Elina Sandelin toteaa.

Mikäli poliittista tahtoa löytyy kaupunki pystyy kohtuullistamaan omistamiensa vuokra-asuntojen vuokria yhtiön tuottotavoitetta alentamalla. TVT on vakavarainen yhtiö ja tähän on realistiset mahdollisuudet.

Itä-Turun Vasemmistoliiton mukaan toimiva asuntopolitiikka on parasta mahdollista ennaltaehkäisevää sosiaalipolitiikkaa. Vuokria alentamalla parannetaan pienituloisten ihmisten toimeentuloa. Vuokrien alentaminen parantaa suoraan toimeentulovaikeuksien kanssa kärvistelevien ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä.

TVT Asunnot Oy:n vuokra-asunnot ovat käytännössä lähes täydessä käytössä. Kaupungin omistamia vuokra-asuntoja tarvitaan lisää. Vuokra-asuntoja on rakennettava riittävästi kaikkiin kaupunginosiin. Näin ehkäistään ja puretaan kaupunginosien eriytymistä ja eriarvoistumista.

– Kun kaupungin omistamia vuokra-asuntoja on riittävästi ja niiden vuokrat pidetään kohtuullisina, se vaikuttaa suotuisasti myös markkinoilla määräytyvien vuokrien tasoon, Sandelin toteaa.

Elina Sandelin