KomPAssi maakuntaan -kiertue kutsuu keskustelemaan ikäihmisten ja omaishoidon palveluista

Kuvassa vasemmalla hankejohtaja Johanna Ritvanen ja oikealla omaishoidon prosessin koordinaattori Minna Nevalainen. Kuva: Essi Heinonen.

SENIORIT. Helmikuun alussa Paraisilta liikkeelle lähtenyt KomPAssi maakuntaan -kiertue saapui 15.2. Lietoon ja tiistaina 28.2. Raisioon ja Naantaliin. Kiertue käynnistää Turun kaupungin organisoiman KomPAssi-hankkeen, joka on osa Sosiaali- ja terveysministeriön I&O – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanketta.

Useissa Varsinais-Suomen kunnissa vieraileva kiertue tarjoaa avoimia keskustelutilaisuuksia kaikille ikäihmisten ja omaishoidon palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.

– Kiertueen tarkoituksena on luoda verkostoja kuntien edustajiin, järjestöihin, vanhusneuvostoihin sekä tietysti kuntalaisiin, kertoo palveluohjausprosessin koordinaattori Irene Jaspi.

Tavoitteena yhtenäinen palvelumalli

Kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa kattavan KomPAssi-hankkeen tavoite on kehittää maakuntatasolla ikäihmisten, heidän omaistensa sekä omaishoitajien saamia palveluita, ohjausta ja neuvontaa.

– Tarkoitus on luoda Varsinais-Suomeen yhtenäinen laadunvalvontajärjestelmä, jotta asiakkaille voidaan asuinpaikkakunnasta riippumatta taata tasa-arvoinen palvelu, Jaspi toteaa.

Ikäihmisiä huolettavat tällä hetkellä esimerkiksi palveluiden hajanaisuus ja vaihtelevuus. Samoin omaishoidon haasteet koetaan raskaiksi. Suunnitteilla asiointia helpottamaan on koko maakunnan yhteinen, tietoa ja neuvoja tarjoava internet-sivusto.

– Hankkeen päämäärä on taata terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia ikäihmisille, kiteyttää I&O-kärkihankkeen Varsinais-Suomen muutosagentti Kirsi Kiviniemi.

Asiakaslähtöisyys hankkeen keskiössä

Uuden palvelumallin on määrä mahdollistaa asiakkaille henkilökohtaiset ja tarpeenmukaiset palvelut. KomPAssi maakuntaan -kiertueen tavoite onkin kerätä palautetta ihmisiltä, joita nykyinen palvelumalli sekä siihen tehtävät uudistukset koskettavat.

– Kiertueen tarkoituksena on kartoittaa sitä, miten asiat toimivat kunnissa tällä hetkellä asiakkaiden ja alan ammattilaisten näkökulmasta ja koota yhteen koko maakunnan hyvät käytännöt, Jaspi sanoo.

KomPAssi maakuntaan -kiertue jatkaa kevään kuluessa kulkuaan Nousiaisten, Paimion ja Kaarinan kautta Turkuun. Omaishoidon prosessin koordinaattori Minna Nevalainen toivoo jatkossakin runsasta osanottajamäärää:

– Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kuntalaisten kanssa, ja kaikki palaute on meille tärkeää.

Nousiaisten auditoriossa järjestetään KomPassi-kiertueen keskustelutilaisuus tiistaina 7.3. klo 8.30–10, Paimiosalissa tiistaina 7.3. klo 12.30–14 ja Kaarinan Lautakunnankatu 4:ssä torstaina 9.3. klo 12.30–14. Kiertueen päättävä tilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.3. klo 9–10.30 Turun Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa.

Essi Heinonen