Kansanedustaja Ville Niinistö vieraili yhdeksäsluokkalaisten kyselytunnilla Kotimäen koulussa

Anni Kuokkanen (vas.) ja Lilja Helenius juonsivat Ville Niinistön kyselytunnin Kotimäen koulussa. Vasemmalla ydinvoimasta Ville Niinistön tiukille laittanut Matias Sillanmäki yhdessä kansanedustajan kanssa. Kuva: Kotimäen koulu.

KAARINA. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa juhlitaan tänä vuonna monella eri tavalla. Myös Suomen korkein päättävä elin, eduskunta, juhlistaa merkkivuottaan viettävää Suomea. Tämän 100-vuotisjuhlan kunniaksi kansanedustajia on jalkautunut Suomen kouluihin kertomaan kansanedustajan työstä ja politiikasta yleensäkin.

Kaarinan Kotimäen koulu sai keskiviikkona 25. tammikuuta vieraakseen vihreiden kansanedustajan Ville Niinistön. Kävi ilmi, että hän oli itsekin käynyt aikanaan koulua Kaarinassa. Niinistö osallistui yhdeksäsluokkalaisten järjestämälle kyselytunnille, jossa oppilaat esittivät itse laatimiaan kysymyksiä kansanedustajalle.

Kysymysten aiheet olivat hyvin moninaisia. Niinistöltä haluttiin esimerkiksi kuulla näkemyksiä niin tyypillisestä kansanedustajan työpäivästä kuin ajankohtaisista asioistakin. Tilaisuuden juonsivat 9A luokan oppilaat Anni Kuokkanen ja Lilja Helenius.

9D-luokkalainen Miro Eloranta kysyi tilaisuudessa Niinistöltä: ”Miksi valitsit puolueeksesi Vihreät? Olisiko joku muu puolue ollut mahdollinen, kun päätit puoluekantaasi?” Niinistö totesi, että toinen vaihtoehto olisi aikanaan ollut Kokoomus, suvun taustasta johtuen. Kuitenkin maailmanlaajuiset ympäristöasiat olivat Niinistölle tuolloin tärkeitä, ja hän katsoi että Vihreät olisi puolueena sillä perusteella parempi valinta.

9D luokan Rasmus Karapuu puolestaan kysyi Niinistöltä: ”Millainen on tyypillinen, tavallinen, työpäiväsi” Niinistön mukaan sellaisia ”tavallisia työpäiviä” ei ole olemassakaan: ”Jokainen päivä on hyvin erilainen, mutta palavereissa tulee kyllä istuttua paljon”. Lisäksi Niinistö totesi, että nykyaikaan kuuluu sosiaalisen median todella tiivis seuraaminen. Hänen mukaansa, jos ei pariin tuntiin reagoi johonkin asiaan, aletaan mediassa tuoda esille, että Niinistö välttelee jonkin asian käsittelyä.

9C luokan Janika Jääskö halusi tietää Ville Niinistön kannan mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Niinistö ei kannattanut asiaa, eikä pitänyt sotilasliittoon liittymistä Suomelle ajankohtaisena asiana.

9E luokan Matias Sillanmäki puolestaan esitti Niinistölle itse laatimansa, pitkän kysymyksen, ydinvoimasta: ”Vihreät ovat aikanaan lähteneet hallituksesta vastalauseena ydinvoiman lisärakentamiselle. Ydinvoiman käyttö on mielestäni pitkäaikainen ja ilmastonmuutoksen kannalta loistava ratkaisu, koska se ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Asiaa olette myös perustelleet myös riippuvaisuudella Venäjästä, koska ydinvoimalan toimittaisi venäläinen yhtiö, ja se toimittaisi myös ydinvoimalan mahdolliset varaosat ja uraanin. Venäjä ei kuitenkaan ole ainoa maailman valtio, joka ydinvoimaa tarjoaa. Pahimmillaan kolmasosa suomalaisten kuluttamasta sähköstä tuodaan ulkomailta, pääasiassa Venäjältä. Oma ydinvoimala toisi Suomelle kuitenkin asiassa enemmän pelivaraa. Jos ydinvoima ei ole ratkaisu Suomen energiatuotannon omavaraisuudelle, niin pystyvätkö Vihreät tarjoamaan taloudellisesti yhtä kannattavaa vaihtoehtoa?”

Niinistö perusteli Sillanmäelle ja koko yleisölle ydinvoima-kielteistä kantaansa ja toi esille uusiutuvien energiamuotojen paremmuutta. Sillanmäki esitti vielä kaksi tarkentavaa kysymystä aiheesta, mutta lopultakaan Niinistön ja Sillanmäen näkemykset ydinvoimasta eivät kohdanneet.

Tilaisuuden toinen juontaja, Anni Kuokkanen pyysi vielä lopuksi Ville Niinistöä antamaan Kotimäen 9.luokan oppilaille elämänohjeen. Vähän aikaan pohdittuaan, kansanedustaja Niinistö antoi kotimäkeläisille pohdittavaksi seuraavan ajatuksen: ”Olennaisempaa kuin kilpailu on se, että on sinut oman elämäntilanteensa kanssa ja etsii omia kiinnostuksen aiheita. Silloin pärjää elämässä.”

Jenni Nikkola, Siiri Meriö & Jasmin Blomqvist
9. luokka
Kotimäen koulu