Lions Club Piikkiö kouluttaa defin käyttöön

Ensiapu sydänpysähdystilanteessa on minuuteista kiinni: Puoliautomaattiset defibrillaattorit tunnistavat kammiovärinän ja ohjaavat käyttäjäänsä defibrilloimaan ääni-, kuva- ja valo-ohjeiden avulla. Laite ei kuitenkaan anna sähköiskua, ellei autettavalla ole kammiovärinää. Kuva: Ragip Önsoy.

KAARINA. Lions Club Piikkiö hankki defibrillaattorilaitteiston (defi) kuntalaisten käyttöön. Laite sijoitettiin Piikkiön kirjaston yhteispalvelupisteeseen. Kesäteatterikauden ajan defi sen sijaan löytyy klubin ylläpitämästä Sipilänmäen teatterista.

Defiksi yleisesti kutsuttu defibrillaattori on pienikokoinen ja tehokas elvytyslaite. Helppokäyttöinen alle kolmekiloinen laite on Lions Club Piikkiön hankkima ja omistama.

Lions Club Piikkiön sihteeri Hannu Rastaan mukaan laitetta voidaan käyttää sydänpysähdystilanteessa antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku. Puoliautomaattiset defibrillaattorit tunnistavat kammiovärinän ja ohjaavat käyttäjäänsä defibrilloimaan ääni-, kuva- ja valo-ohjeiden avulla. Laite ei anna sähköiskua, ellei autettavalla ole kammiovärinää.

– Avustajaystävälliseksi koettu elvytyslaite neuvoo käyttäjää koko elvytystapahtuman läpi suomen kielellä. Laite analysoi automaattisesti potilaan rytmin ja antaa iskun vain, mikäli autettava sitä tarvitsee. Se myös ohjaa auttajaa irroittamaan otteensa potilaasta sähköiskun ajaksi ja ilmoittaa, koska paineluelvytystä on turvallista jatkaa, Rastas kertoo.

Yleisin sydämen pysäyttävä rytmihäiriö on kammiovärinä. Vaikka tehokkaalla paineluelvytyksellä voidaankin ylläpitää osittain verenkiertoa, kammiovärinässä ainoa sydämen käynnistävä hoito on tarkoitukseen suunnitellulla laitteella annettava sähköisku eli defibrillaatio.

– Sähkö johdetaan defistä sydänlihakseen rintakehälle liimattavien lätkien kautta. Jotta sähköenergia johtuisi tarkoituksenmukaisesti, lätkät tulee asettaa rintakehälle täsmälleen oikeisiin kohtiin, Rastas selittää.

Ensimmäinen defi-koulutuskerta järjestettiin 30. elokuuta Piikkiön POP Pankin kerhohuoneessa. Tuolloin paikalla oli Varsinais-Suomen Turvallisuuskouluttajista Mikko Virtanen ja Pyökäri Oy:n Toni Pyökäri. Vastuukäyttäjäksi nimettiin hankinnasta huolehtinut piikkiöläinen klubin jäsen Auvo Ylhä.

– Koulutettavana oli parikymmentä henkilöä, joissa oli mukana niin Yhteispalvelupisteen henkilöstöä kuin Lions Club Piikkiön veljiä ja ladyjakin, Rastas sanoo.

Lions Club Piikkiö suunnittelee uusia koulutuksia, mutta niiden aikataulu ei ole vielä varma.

– Seuraavat koulutukset järjestetään juuri alkaneen uuden toimintavuoden aikana joko syksy- tai kevätpuolella. Selvää on, että laitteen käyttöön koulutettuja tarvitaan lisää, Rastas toteaa.
– Ensimmäinen koulutustilaisuus muistutti meitä taas siitä, kuinka ensiarvoisen tärkeää on omata ensiaputaitoja. Paikallisklubimme alkaa nyt entistäkin enemmän painottaa toiminnassaan EA-osaamista, lisää Rastas.

Katariina Mäkinen-Önsoy