Rasekossa alkaa uusia näyttötutkintoon valmistavia koulutuksia

Rasekossa on laaja tarjonta opiskelupaikkoja.

Taantumaa tai ei, tietyt alat työllistäisivät koko ajan, jos vain olisi osaavia työntekijöitä. Kone- ja metalliala, puhdistuspalveluala sekä toimistoala työllistävät hyvin, mutta osaajista näyttää olevan pulaa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko) vastaa alueen työelämän tarpeisiin ja aloittaa syksyllä useita uusia näyttötutkintomuotoisia koulutuksia työvoimaa tarvitseville aloille.

KOULUTUS. Vastauksena työmarkkinoilta nousseeseen tarpeeseen Rasekossa koulutetaan jatkossa aikuisia myös kone- ja metallialalle, puhdistuspalvelualalle sekä kiinteistöpalvelualalle.

Saamme säännöllisin väliajoin yhteydenottoja työnantajilta, jotka tiedustelevat osaajia töihin. Laajennamme tarjontaamme aikuiskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa juuri tästä syystä kone- ja metallialalle, kiinteistöpalvelualalle sekä puhdistuspalvelualalle. Meillä on mahdollista aloittaa kyseisillä aloilla jatkossa kokopäivätoimiset opinnot tai oppisopimusopinnot oman työn ohessa ja suorittaa joustavasti näyttötutkinto, kertoo Rasekon aikuisopisto Timalin rehtori Marjatta Lennala.

Metallityö H. Turunen Oy:n Jussi Turunen on ollut aiemmin yhteydessä ammatillisen koulutuksen järjestäjään ja tiedustellut osaajia suoraan oppilaitoksesta.

Etsin aiemmin työhön osaajaa. Löysin sellaisen oppilaitoksen kautta. Tärkeintä monipuolisen perusosaamisen lisäksi on kuitenkin aina se, että henkilöllä on motivaatio ja hyvä asenne tehdä laadukasta jälkeä. Otimme juuri työhön vasta perustutkinnon suorittaneen henkilön. Yleensäkin olen alalta kuullut, että töitä riittää ja kiire on niillä, jotka taantuman jälkeen ovat vielä toiminnassa, hän kommentoi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee tiivistä työtä työelämän ja koulutuksenjärjestäjien kanssa. Ammatillinen koulutus on todettu sielläkin hyväksi poluksi monelle ammatinvaihtajalle tai muutoin työtä hakevalle.

Työnhakijan oma motivaatio hakea alan töitä on tietenkin numero yksi työllistymisessä. Kuitenkin työllistymistä edesauttaa merkittävästi ammatillinen koulutus. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä eri koulutuksen järjestäjien kanssa ja huomanneet, että pidemmät koulutukset suoraan tietylle alalle kohdennettuna auttavat työllistymisessä, sanoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Petri Järvinen.

Rasekon kanssa yhdessä olemme tehneet hyvää työtä toimistoalan työvoimakoulutusten kanssa, josta hyvänä esimerkkinä on Taloushallinnon osaaja -koulutus. Kyseisen koulutuksen kautta on saatu hyvä työelämän tarpeita vastaava osaamisen taso ja työllistytty yrityksiin sekä tilitoimistoihin. Lyhytkurssit eivät aja samaa asiaa. Tehokas teoriaopetus ja pitkä työssäoppiminen sekä mahdollisuus näyttää osaaminen suorittamalla alan näyttötutkinto auttavat työllistymisessä, uskoo Järvinen.

TSS