Lauttanpään vanhalla markkinapaikalla Mietoisissa hankittiin pari sataa vuotta sitten hevosia ja palvelusväkeä

Historianurkka

Mynämäeltä Mietoisten Lauttanpäästä. Vanhan markkinapaikan sijaintikohdasta näkyy tässä pieni kaistale soratien ja jokirannalla kasvavan puuston välillä.

MYNÄMÄKI. Mietoisissa Lauttanpäässä on parisen sataa vuotta sitten ollut markkinapaikka, jonne kokoonnuttiin kaupantekoon usean paikkakunnan alueelta. Nykyisin tieto Lauttanpäässä pidetyistä markkinoista on suurelta osin hävinnyttä.

Keskiajalta lähtien markkinatilaisuudet maalla ja kaupungeissa toistuivat vuosittain määräaikoina entuudestaan tiedetyillä paikoilla. Kaupungit vetivät väkeä omina markkinapäivinään kaupantekoon, ja niin vetivät myös markkinapaikat maalla. Markkinoille syntyi eri seuduilla pitkiä perinteitä. Siihen katsoen on hieman yllättävää, että joidenkin markkinapaikkojen perinteistä on säilynyt vain niukasti tietoa. Yksi vanha markkinapaikka, jonka seikoista tiedetään vähänlaisesti, on ollut Mietoisten Pyheen Lauttanpäässä lähellä Laajoen suuta.

Kirjallisuudessa Lauttanpään markkinoista on maininnut ensimmäisenä ehkä Juho Sjöros 1880-luvulla. Hän kirjoitti Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirjassa muutamalla rivillä Lautanpäässä Mikon päivän aikoihin pidetyistä markkinoista.

Lauttanpään markkinapaikan sijainti tallentui vuonna 1792 isojakokarttaan. Markkinapaikka on ollut Laajoen etelärannalla nykyisen Kustavintien ja Pyheen koulun välillä.

Käräjäpöytäkirjoista löytyvän tiedonsirun mukaan Lauttanpäässä oli pidetty markkinoita 22.9.1791. Sinne oli silloin saavuttu Mynämäen kylistä ja lisäksi ainakin Vehmaan Laittisista ja Lahdingosta. Vuodelta 1793 on peräisin tieto, että Lauttanpään markkinoilta oli oltu palailemassa lähikyliin syyskuun 23:ntena. Vuonna 1806 Lauttanpään markkinoille oli etäämpää saapunut ainakin vehmaalaisia, kalantilaisia ja uusikaupunkilaisia. Markkinat olivat silloin käynnissä syyskuun 25:ntenä. Nämä tiedot markkinoista eivät osu Sjörosin ilmoittamaan markkina-aikaan, Mikon päivään eli syyskuun 29:nteen. Ehkä Lauttanpään markkinat tavattiin pitää usean päivän jaksolla.

Seudun pitkät markkinaperinteet

Lauttanpää on vain runsaan kilometrin etäisyydellä toisesta Mietoisten vanhasta markkinapaikasta, Hietamäen hävinneen kappelin seudusta. Hietamäellä markkinoita on pidetty heinäkuussa Jaakon päivänä ja sitä seuraavanakin päivänä. Markkinoista Hietamäellä on asiakirjatieto vuodelta 1705, mutta niitä on varmaankin pidetty siellä jo paljon aiemmin.

Paikallishistorioitsija Gregorius Halleniuksen Mynämäen pitäjänkuvaus 1730- ja 1740-luvuilta kertoo Hietamäen markkinoista, mutta ei Lauttanpäässä pidettävistä. Hietamäen markkinat olivat Halleniuksen tietämän mukaan siirtyneet kirkon seudulta kylään. Kylässä sijainneella markkinapaikalla hän ei ehkä tarkoittanut Lauttanpäätä: markkinakenttä Lauttanpäässä ainakin oli erillään vanhoista kylätonteista.

Juho Sjörosin mukaan maaherra Carl Oxenstiernan oli lakkauttanut Lauttanpään markkinat. Oxenstiernan toimikausi käskynhaltijan ja maaherran tehtävissä Suomessa oli varhain 1600-luvulla. Kuitenkin Lauttanpään markkinoita pidettiin ainakin 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa, olipa entinen maaherra niitä halunnut lakkauttaa tai ei.

Hietamäen lähellä oleva Unikankareen mäki on kansanperinteessä mainittu ”kauppalinnana”. Sen liittymisestä markkinaperinteisiin ei kaiketi ole varmaa tietoa.

Silakkakauppaa Lauttanpäässä

Lauttanpään markkinoilla kauppatavaroina Sjörosin mukaan olivat muun muassa tuoreet silakat. Käräjäpöytäkirjojen mukaan näillä markkinoilla tehtiin hevoskauppaakin.

Uusikaupunkilaisia oli vuonna 1806 käynyt Lauttanpään markkinoilla niin, että he olivat yöpyneet Vehmaan Rahkmalan kylässä paluumatkallaan. Kylästä oli nykymitoissa noin 20 kilometriä kaupunkiin. Tiedossa ei ole, matkattiinko siellä jalan. Markkinamatkalla saattoi olla karjaa ajettavana ja siten hidastamassa kulkemista.

Monilla syyskesän ja syksyn markkinoilla oli tapana sopia palvelusväen uusista työpesteistä, joiden kuului alkaa syksystä. Pestisopimuksia kai jossakin mitassa hierottiin Lauttanpään markkinoillakin.

Markkinoita karsittiin Suomessa vuonna 1821 sieltä, missä niillä ei arveltu olevan tärkeää merkitystä kaupankäynnille. Turun läänissä maaseutumarkkinoista jäivät sitten sallituiksi enää yhdet Salon sillalla pidettävät. Tämä karsiminen varmaankin merkitsi loppua tai lopun alkua markkinoiden pidolle Lauttanpäässä.

Esa Laukkanen