Kevyeen liikenteen reittimuutos VT8:n Nousiaisten osuudella

Kuva: Liikennevirasto.

LIIKENNE. Nummen sillan kohdalla kevyt liikenne siirretään uuden sillan kannelle maanantaina 22.8. Elokuun lopussa Mietoisten suunnan ajoneuvoliikenne siirtyy Muljan siltojen alle, ja kulku Mietoisiin on jatkossa Nousiaisten keskustan kautta.
Vt 8 liikenne siirtyy kiertotieltä Nummen sillan alle syyskuun alkupuolella.

Raisio–Masku-urakalla vuonna 2014 alkanut Turun ja Porin välisen tieosuuden parantaminen jatkuu kasitien nelikaistaistamisella Nousiaisiin asti. Molempien urakoiden on määrä valmistua marras–joulukuussa 2016.

Urakassa rakennetaan moottoritien jatkon lisäksi Nousiaisten eritasoliittymä ja muutaman kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä Maskun ja Nousiaisten välille sekä parannetaan Ruskalliontietä.

Projektissa parannetaan valtatien suuntausta ja tasausta sekä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän turvallisuutta. Toimenpiteiden tavoitteena on kehittää kasitien turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Skanska Infran urakkana toteutettavan Raisio–Masku-välisen urakan arvo on 45 miljoonaa euroa. Masku–Nousiainen-osuuden arvo on puolestaan vajaa 20 miljoonaa euroa, ja sen urakoitsijana on Destia. TSS