Rusko vuokraa päiväkotitontin Suomen Hoivatilat Oyj:lle

RUSKO. Ruskon kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 6.6. pitämässään kokouksessa päiväkotitoimintaan kaavoitetun tontin vuokraamisen Suomen Hoivatilat Oyj:lle. Päällistönmäentien ja Ohjaluodotien kulmauksessa Päällistönmäen asemakaava-alueella korttelissa 510 sijaitsevalle tontille tulee neljäosastoinen päiväkoti, jossa toimintaa järjestää yksityistä päivähoitopalvelua tuottava Tenava päiväkodit Oy.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on merkinnyt toimintakauden 2016–2017 päivähoitotilanteen mukaisesti, että toiminnan järjestäminen kysynnän edellyttämässä laajuudessa edellyttää pysyviä toimitilaratkaisuja 1.8.2017 alkaen. Kunnan strategia vuosille 2016–2025 puoltaa varhaiskasvatuspalvelujen lisäkapasiteettitarpeen ratkaisemista ensisijaisesti ohjaamalla kysyntää kuntalisän avulla yksityisen palvelun käyttöön.

Kunnan, Tenava päiväkodit Oy:n ja Suomen Hoivatilat Oyj:n välillä käytyjen neuvottelujen pohjalta on päätetty, että Tenava päiväkodit tuottaa paitsi päivähoidon myös siihen liittyvät oheispalvelut omakustanteena. Kunta ei osallistu päiväkoti-investoinnin rakentamiseen, rahoittamiseen tai ylläpitokustannuksiin. Palveluntuottaja rekisteröityy muihinkin kuntiin yksityisen palvelun tuottajaksi. Lisäksi palveluntuottajan kanssa on mahdollista neuvotella esim. vuorohoidon järjestämisestä, jolloin kunnalla on mahdollisuus ostaa kyseinen toimintamuoto palveluntuottajalta. TSS