Raisioagro uudistaa viljan vientikaupan hinnoittelun

YRITYSUUTISET. Raisioagro tuo korkealuokkaisen vehnän vientikauppaan uuden hinnoittelumallin, joka reagoi markkinahinnan vaihteluihin. Avoin hinnoittelumalli voi tuoda viljelijälle jopa kymmenen euron lisähinnan tonnilta.

Raisioagro tarjoaa sopimusviljelijöilleen uutta kauppatapaa viljan vientiin. Hinnoittelumallissa Raisioagro tekee viljelijälle sopimustarjouksen, jossa kerrotaan muun muassa viljan laatuvaatimukset ja perushinta. Kaikki vientikauppaan liittyvät kulut, kuten varastointi-, laivaus- ja analyysikulut, esitetään läpinäkyvästi. Sopimustarjous on voimassa kaksi viikkoa, jonka aikana Raisioagro etsii viljaerälle ostajaa.

Uutta hinnoittelussa on myös se, että viljelijä hyötyy mahdollisesta markkinahinnan noususta. Jos Raisioagro saa erästä sopimustarjousta paremman hinnan, viljelijä hyötyy hinnannoususta 80 prosenttia. Jos markkinahinnat ovat laskeneet sopimuksentekohetkestä, sopimus puretaan tai Raisioagro voi tehdä viljelijälle uuden tarjouksen.

Korkeiden varastokustannusten välttämiseksi viljan vastaanotto satamaan ajoitetaan mahdollisimman lähelle laivausta. Viljelijä saa maksun viljastaan seitsemän vuorokauden kuluessa laivauksesta.

– Uudesta viljanviennin kauppatavasta hyötyy koko suomalainen viljaketju. Vientikaupan kustannusrakenteen avaaminen auttaa viljelijää pienentämään varastointikustannuksia ja viljelijä saa osansa markkinahintojen muutoksista. Tavoittelemme tällä mallilla selvästi parempaa hintaa myös viljelijälle, Raisioagron hankintapäällikkö Raimo Rantanen kertoo.

Vehnää viedään Suomesta noin 200 000 – 300 000 tonnia vuosittain. Erityisesti laadukkaalle vehnälle on maailmalla kysyntää ja siksi Raisioagron uutta hinnoittelumallia tarjotaan aluksi laatuvehnälle. Suomen olosuhteet ovat otollisia korkealuokkaisen viljan viljelylle.

Viljelijä voi optimoida sadosta saamaansa tuottoa analysoimalla erät nopeasti. Siten erilaatuiset erät voidaan varastoida erikseen ja viljelijä saa korkealuokkaisista eristä paremman hinnan.