Huomenna tiistaina 10.5. on Pyörällä töihin -päivä ja keskiviikkona 11.5. Pyörällä kouluun -päivä. Lauantaina 14.5. järjestetään Yhdeksän sillan pyöräretki ja sähköpyörien kokeilupäivä Mynämäellä. Raisiossa kerätään kyselyllä palautetta pyöräteiden kehittämistarpeista ja Maskussa ollaan kiinnitetty huomiota liikenneturvallisuuteen.

PYÖRÄILY. Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietetään jo 26. kertaa 7.–15.5. Pyöräilyviikolla Suomi pyöräilee -kampanja haastaa kunnat, seurat, yhdistykset, järjestöt ja työpaikat järjestämään pyöräilyyn liittyvää toimintaa. Pyöräilyviikko pitää sisällään paljon tapahtumia sekä itse pyöräilystä että sen edistämisestä kiinnostuneille. Pyöräilyviikon perinteisiä teemapäiviä ovat muun muassa huominen Pyörällä töihin -päivä sekä Pyörällä kouluun -päivä 11.5.

Tänä vuonna viikon pääteemana on sähköavusteinen pyöräily. Sähköpyöräilyn suosio kasvaa jatkuvasti. Sähköpyöriä pääsee kokeilemaan esimerkiksi Mynämäellä lauantaina 14.5. Savikulmalla Korvensuun Vesivoimalaitoksen vieressä. Samalla järjestetään 15 kilometrin mittainen Yhdeksän sillan pyöräretki. Lisäksi tapahtumassa voi nauttia Savikulman kahvilan herkuista sekä vierailla Korvensuun voimalaitos- ja konemuseossa.

Raisiossa kehitetään pyöräteitä kyselyn avulla

Raision pyöräteiden nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoittava sähköinen kysely on käynnissä 29.5. asti Raision kaupungin nettisivuilla. Kyselyn avulla raisiolaiset ja Raisiossa pyöräilevät henkilöt pääsevät antamaan arvokasta kokemuspohjaista tietoa pyörätieverkon suunnittelutyön tueksi.

Pyörätiekysely on kaksiosainen, jonka varsinaisella kyselyosalla selvitetään Raision pyörätieverkoston nykyistä laatua ja kehittämistoimenpiteiden vaikutusta pyöräilytottumuksiin. Kysymykset koskevat niin väylien kunnossapitoa, opasteita kuin reittien sujuvuuttakin. Toisessa osassa ehdotukset ja huomiot kirjataan suoraan karttapohjalle ongelmakohteeseen.

Kyselyn tulokset antavat pyörätieverkoston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaaville tahoille arvokasta kokemuspohjaista tietoa. Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo Raision kaupungin teknisestä keskuksesta pitääkin juuri kuntalaisten näkemyksiä tärkeänä suunnittelutyössä.

Meillä täällä kaupungin virastossa on omasta mielestämme hyvä näkemys Raision pyörätieverkostosta ja sen kunnosta, mutta nyt selvitetään, onko kuntalaisilla sama näkemys vai ovatko he aivan erimieltä esimerkiksi reittien sujuvuudesta, täsmentää kyselyn suunnittelussa mukana ollut Uusitalo.

Vastaukset ja tulokset käsitellään luottamuksellisina ja niiden yhteenvedosta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Motivaatiota pyöräilyyn

Kevyenliikenteen väylien käyttäjämääristä kerätään Raisiossa parhaillaan tietoa uuden pyöräpylvään avulla. Raisiontien varteen, Haunistentien ja Keskitien välille, on noussut yli kaksi metriä korkea pyöräpylväs. Pylväs laskee ohi kulkevat pyörät ja kertoo sekä sen päivän että koko kuluvan vuoden aikana ohi ajaneiden pyörien määrät. Lisäksi pyöräpylväs kertoo kellonajan. Pylväässä on valo, joten sen lukemat näkyvät myös pimeällä.

Pyöräpylvään toivotaan motivoivan ihmisiä liikkumaan entistä enemmän. Pyöräily on hyötyliikuntaa parhaimmillaan ja se sopii hienosti vaikka koko perheen yhteiseksi harrastukseksi.

Pyöräpylvään hankkimisen on ideoinut Raision kaupungin liikenneturvallisuusryhmä. Pylväs on toteutettu yhdessä ELY-keskuksen ja Liikenneturvan kanssa. Pyöräpylväs käynnistettiin 27.4. Ensimmäinen ohipyöräilijä on kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

Maskussa kiinnitetään huomiota liikenneturvallisuuteen

Maskussa taas on kiinnitetty huomiota liikenneturvallisuuteen varsinkin koulujen lähistöllä. Seikelän koulussa liikenneturvallisuuspäivä järjestettiin jo talvella.

Silloin tehtiin myös epävirrallisia ajonopeuksien mittauksia. Koulun läheisyydessä ei ajettu suuria ylinopeuksia, mutta 75 % autoilijoista ajoi pientä ylinopeutta. Haluamme kiinnittää vanhempien huomion pienten pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuuteen. Oppilaille suurin liikenneriski on juuri vanhempien ajama saattoliikenne, kertoo Valonian kesätävän liikkumisen asiantuntija Paula Väisänen.

Vuoden mittainen hanke

Raision pyörätiekysely ja Maskun liikenneturvallisuustapahtumat toteutetaan osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 -hanketta, jota koordinoi Valonia. Tämän vuoden kestävän hankkeen painopisteenä on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaus, jossa painottuu erityisesti joukkoliikenteen työmatkasetelin markkinointi ja Fölin liikkuva myyntipistetyö.

Työpaikat voivat kutsua Fölin liikkuvan myyntipisteen vierailulle. Markkinoimme työnantajille sähköistä työmatkaseteliä, jonka avulla työnanataja voi tarjota jokaiselle työntekijälle verottomasti työmatkatukea 300 euroon asti. Työsuhdematkalippuetu toimii kuin lahjakortti: Summalla voi ladata vaikka Fölin kuukausikortin, jota voi sitten käyttää työmatkoihin ja myös vapaa-ajalla, selittää Väisänen.

Hankkeessa edistetään viisaita matkaketjuja kannustamalla kuntia rakentamaan polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään etenkin Turun kaupungin Koko Turku liikkuu -kampanjan puitteissa.

Hankkeeseen sisältyy myös uudenlaisten viisaiden liikkumispalveluiden ja mobiilisovellusten edistäminen. Ensi syyskuussa hankkeen puitteissa järjestetään muun muassa liikkumisen unelmakuukausi, jonka tarkoitus on nostaa esiin arki- ja hyötyliikuntaa.

Syyskuussa on myös Pyörällä töihin -viikko, jonka aikana työpaikat kilpailevat keskenään siitä, kuinka monta kilometriä henkilöstö polkee työmatkoja viikona aikana, Väisänen kertoo.

Rahoittajina ja yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Turun seudun joukkoliikenne Föli, Turun kaupunki, Raision kaupunki sekä Maskun kunta.

Janica Vilen