Liedon Taatilan kouluun perustettavalle liikuntasalille 580 000 euron avustus

LIETO. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 580 000 euron avustuksen Liedon uuden Taatilan koulun liikuntasalin perustamiskustannuksiin. Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen jaettiin rahaa koko Suomessa yli 28 miljoonaa euroa ja Lounais-Suomen alueelle lähes 2,5 miljoonaa euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittorahoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset kohdennettiin perusliikuntapaikkoihin. Niillä edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja niiden varustamista.

– Näin valtionhallinto on mukana ehkäisemässä eri-ikäisten liikkumattomuutta ja liikunnasta syrjäytymistä sekä lisäämässä tasa-arvon toteutumista liikunnassa ja urheilussa, toteaa ministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Paikallisesti rahaa liikuntarakentamiseen saivat Liedon lisäksi Raisio Kerttulan liikuntahallin perusparannukseen, Salo yleisurheilukentän peruskorjaukseen ja Turku Cudos Oy:n palloiluhalliin.

Taatilan koulun liikuntasalista tulee 704 neliömetrin suuruinen ja se palvelee myös seurojen, yhdistysten ja Lieto-opiston iltakäyttöä. Suunnitellun aikataulun mukaan koulun rakentaminen käynnistyy kesän 2016 aikana ja työ kestää noin vuoden. TSS