Kuninkojan paloaseman rakentaminen alkanee keväällä 2017

Tulevan Kuninkojan paloaseman tontti rajautuu pohjoisessa Kuninkaanväylään ja jää Vuorelankadun muodostaman lenkin sisällä olevalle viheralueelle. Kuva: Ragip Önsoy.

RAISIO. Kuninkojan paloaseman asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on nähtävillä ajalla 4.5.–2.6. Raision kaupungin teknisen keskuksen palvelupisteessä, kaupungin verkkosivuilla ja kirjaston yhteispalvelupisteessä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on Raision kaupungin toimistoarkkitehti Emma Kaitaan mukaan mahdollistaa paloaseman rakentaminen nykyisen Vuorelanpuiston pohjoisreunaan Ohikulkutien välittömään läheisyyteen.

– Kaavoitus etenee ainakin toistaiseksi aikataulun mukaisesti. Nähtävillä olevasta luonnoksesta saatavan palautteen määrä ja sisältö vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti kaavaehdotus saadaan valmisteltua. Tavoitteena on kuitenkin saada kaavaehdotus teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja nähtäville ensi syksyn aikana, Kaitaa selvittää.
– Asemakaavamuutoksen luonnosaineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet osoitetaan tekniselle lautakunnalle toimittamalla ne nähtävilläoloaikana teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, lisää Kaitaa.

KU 19.5. Viikon positiivisin_01Bnet

Tulevan paloaseman tontti rajautuu pohjoisessa Kuninkaanväylään ja jää Vuorelankadun muodostaman lenkin sisällä olevalle viheralueelle.

– Kuninkojan paloaseman kerrosala tulee olemaan noin 800 m². Rakennuskustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa. Rakentamisaikatauluksi on alustavasti ajateltu huhtikuu 2017 – toukokuu 2018, Raision kaupungin kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen sanoo.

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Raision kaupungin omistuksissa. Alueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Rakennuttajana toimii Raision kaupunki ja vuokraajana Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kontio kertoo, että tuleva paloasema tulee olemaan pienempi kuin Kärsämäen paloasema, josta miehistöä kalustoineen Kuninkojalle muuttaa.

– Kärsämäestä siirtyy päätoiminen henkilöstö, yksi sammutustöihin soveltuva pelastusauto sekä mahdollisesti kaksi ambulanssia ensihoitajineen, Kontio toteaa.
– Kuninkojan paloasemalla tulee olemaan vähemmän hallitilaa ja vain hälytystyötä tekeviä ihmisiä, ei ympärivuorokautista pelastuslaitoksen henkilöstöä, jatkaa Kontio.

Peruskorjausta vaativan Kärsämäen paloaseman tulevasta käytöstä ei ole vielä varmuutta.

– Oli se sitten sopimuspalokunta tai jokin muu toimija, vanha paloasema kaipaa korjausta, Kontio kommentoi.

Kuninkojan paloaseman asemakaavan luonnosvaiheen nähtävilläoloa seuraa vuorovaikutusten arviointi ja kaavaehdotuksen valmistelu. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen on vuorossa puolestaan ehdotusvaiheen nähtävilläolo. Kaavamuutosehdotus pyritään saamaan hallitus- ja valtuustokäsittelyyn vuodenvaihteessa.

Katariina Mäkinen-Önsoy