Sauvon kunnanviraston toimitilajärjestelyt käsittelyyn toukokuussa

SAUVO. Sauvon kunnanviraston henkilöstö aiotaan siirtää sisäilmaongelmista kärsivästä rakennuksesta uusiin tiloihin. Nykyisiä kunnanviraston toimitiloja ei lähdetä korjaamaan korjauksen kalleudesta sekä korjaustoimien onnistumisen epävarmuudesta johtuen.

Kunnanhallitus päätti maanantaina 11.4. pitämässään kokouksessa siirtää kunnanviraston toimitilajärjestelyjä koskevan käsittelyn toukokuulle. Valtuustokäsittelyyn hallituksen valmistelema määrärahaesitys uusien tilojen hankkimiseksi tulee sen sijaan kesäkuussa.

Sauvon kunnanjohtaja Seppo Allénin mukaan valtuustokäsittelyn jälkeen aletaan valmistella toimitilojen hankintaa.

– Parhaillaan suunnittelemme, mitoitamme tilantarvetta sekä selvittelemme mahdollisuutta hankkia tiloja kunnanviraston käyttöön torin laitaan rakennettavasta asuin- ja liikerakennuksesta, kunnanjohtaja kommentoi.

Asuin- ja liikerakennuksen rakennustyöt alkavat kesällä 2016.

Katariina Mäkinen-Önsoy