Maskun uusi koulu rakennetaan Kurittulan koulun nykyiselle tontille

Maskun kunnanvaltuusto päätti 18.4. kokouksessaan, että uusi koulu sijoitetaan Kurittulan koulun nykyiselle tontille. Lisäksi liikuntasalin kooksi varmistettiin 780 neliötä. Kuva: Turun Seutusanomien arkisto.

MASKU. Maskun kunnanvaltuusto päätti maanantaina 18.4. pitämässään kokouksessa hyväksyä hankesuunnitelman version 2 siten muutettuna, että liikuntasalin kooksi tulee 780 neliötä, ja että uusi koulu sijoitetaan Kurittulan koulun nykyiselle tontille. Jäsen Päivi Moision tekemä, kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava muutosehdotus eteni päätökseksi enemmistöäänin 27–16 sijainnin osalta ja 28–15 liikuntasalin koon osalta.

Kahden sijoituspaikan, jotka käsittävät Hemmingin koulun naapuritontin sekä nykyisen Kurittulan koulun tontin, hyviä ja huonoja puolia puntaroineen hankesuunnitelman on laatinut NL-rakennuslaskenta Oy yhdessä ohjausryhmän kanssa. Päävastuu sen laadinnasta on ollut arkkitehti Mikko Uotilalla.

Kurittulan koulun tontin etuna on se, että uudisrakennukselle ja kevyt-, huolto- ja ajoneuvoliikenteelle on riittävästi tilaa nykyisellä tontilla. Haittana on mm. ahdas sijainti nykyiseen koulurakennukseen nähden, koska nykyistä rakennusta ei voi purkaa ennen kuin uusi on valmis. Liikennejärjestelyissä on otettava huomioon, että koulun läheisyyteen on kaavoitettu tuleva aluelämpölaitos, johon on jonkin verran liikennettä ja kulku samasta Seppäläntien risteyksestä kuin koululle.

Koulu on mitoitettu 510 oppilaalle perusopetuksen vuosiluokkia 1–6, esiopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten. Oppilasmitoituksen perusteella rakennettavan koulun laajuus tulee olemaan 6 122 brm² (12,0 brm²/opp.). Koko hankkeen arvioitu rakennuskustannus on toteutustavasta riippuen n. 14 miljoonaa euroa, johon lisätään vanhan rakennuksen purkukustannuksia n. 600 000 euroa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti 25.4. kokouksessaan muuttaa tavoitehinnan kattohinnaksi.

Hankeluonnokset käsitellään tarkennetun aikataulun mukaan syys–marraskuun aikana pidettävissä kokouksissa. Alkuperäinen tavoite uuden koulun valmistumiselle on tilaelementtiratkaisulla helmikuu 2018 ja paikalla rakennettuna kesäkuu 2018.

Katariina Mäkinen-Önsoy