Maskun seurakunta suojeli Särkän saaren osana METSO-ohjelmaa

Maskun seurakunnan suojelemalla Särkän saarella Naantalissa on metsämaata 6 hehtaaria. Saarella käy paljon kalastajia ja retkeilijöitä. Kuvassa osio 57 on rajattu suojelun ulkopuolelle. Se alue on vuokrattu Meyerille mökkitontiksi.

Naantalissa sijaitseva Särkän saari on suojeltu osana metsien suojeluohjelma METSOa. Alueen omistava Maskun seurakunta haki oma-aloitteisesti suojelua Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Suojelun myötä Särkän monimuotoinen metsäluonto säilyy tuleville sukupolville. Saaren virkistyskäyttöön ei tule muutoksia, vaan alueelle voi edelleen tehdä lyhyitä luontoretkiä.

SEURAKUNTA. Särkän saari Naantalissa Rymättyläntien varressa Särkänsalmen sillan kupeessa on kuulunut Maskun seurakunnalle vuosisatoja. Alueen omistus johtanee juurensa aikaan, jolloin Maskun seurakunta oli osana Naantalin luostaria. Nyt seurakunta on päättänyt suojella alueen sen monimuotoisen metsäluonnon säilyttämiseksi.

Suojelualueen koko on 11 hehtaaria. Alue on suojeltu yksityismaan suojelualueena eli maapohjan omistus säilyy edelleen Maskun seurakunnalla.

Ympäristötyö on tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Olemme saaneet Kirkon Ympäristödiplomin ja teemme työtä ympäristöohjelman mukaan. Metsien hoidossa ja käytössä se edellyttää ympäristö- ja monikäyttöarvojen huomioonottamista, toteaa kirkkoherra Jouko Henttinen.

Särkässä kallioiset mäntymetsät, tervalepikot ja tuoreet sekametsät ovat saaneet kasvaa ilman suurempia hakkuita ja alueelle on syntynyt lahopuuta ja muita luonnonmetsän piirteitä. Jylhät ja rakentamattomat kalliorannat sekä helppo saavutettavuus ovat houkutelleet alueelle kalastajia ja muita retkeilijöitä vuosikymmenten ajan.

Ympäristöministeriöllä oli sopivasti kampanja seurakuntien ja kuntien omistamien metsien saamisesta mukaan METSO-ohjelmaan. Kävimme läpi seurakunnan metsät, joita on noin 100 hehtaaria useassa palstassa. Totesimme, että Särkän saari voisi olla sopiva kohde tarjottavaksi METSO-ohjelmaan. Suojelun jälkeenkin seurakunnan omistamista metsistä valtaosa, yli 80 %, on talousmetsiä. Pieniä metsäalueita on lisäksi partiolaisten leirialueina sekä maisemametsinä kirkkojen ja leirikeskuksen ympäristössä, kertoo ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Terhi Ajosenpää.

Uhanalaisille ja harvinaistuville lajeille turvaa myös talousmetsistä

METSOn eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman avulla yksityiset metsänomistajat ja yhteisöt voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Ohjelmassa lisätään metsäisten suojelualueiden määrää talousmetsissä. Tavoitteena on varmistaa, että koko Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja harvinaistuneet metsälajit voivat elää.

METSO-ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita. Tällaisia metsäisiä elinympäristötyyppejä on arvioitu olevan kymmenen erilaista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa METSO-ohjelman avulla on suojeltu noin 3500 ha metsiä.

Ympäristötyöryhmällä ympäristötavoitteita ja taloudellisia tavoitteita

Maskun seurakunnassa toimii ympäristötyöryhmä, jonka tavoitteena on säästää ympäristöä ja myös saada taloudellista säästöä seurakunnalle.

Ympäristötyöryhmä kiinnittää huomiota muun muassa kiinteistöjen ja työtapojen ympäristöystävällisyyteen sekä asenteisiin. Tekemämme ympäristötyön myötä seurakunnan veden- ja sähkönkulutus on laskenut, samoin jätteiden määrä, kirkkoherra kertoo.

Työryhmä on tehnyt myös nelivuotisen tavoiteohjelman vuosille 2013–2017, joka koostuu ympäristötavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä. Seurakunta on sitoutunut muun muassa järjestämään henkilökunnalle ympäristökoulutusta, ottamaan ympäristönäkökulman huomioon seurakunnan kaikissa hankinnoissa ja laskemaan seurakunnan hiilijalanjälkeä.

Jätteitä pyritään vähentämään lajittelemalla, kompostoimalla ja siirtymällä käsipaperin käytöstä puuvillaisiin rullakäsipyyhkeisiin seurakunnan vessoissa. Siivouksessa on tarkoitus siirtyä entistä enemmän ympäristömerkittyihin tuotteisiin ja sisällyttää ympäristöasioita siivouskoulutuksiin. Ruuan suhteen Maskun seurakunta panostaa lähiruokaan ja kasvisruokapäiviin sekä toimii Reilun kaupan seurakuntana.

Kymmeniä prosentteja säästöä luonnon hyväksi

Maskun seurakunnan ympäristövastaava Eira Nokkalan mukaan seurakunnan suurin ympäristösaavutus on Särkän saaren luonnonsuojelualueeksi asettaminen. Lisäksi hän listaa muita saavutuksia:

Jätteen määrä on vähentynyt vuodesta 2012 jo 30 %, paperin kulutus toimistoissa on vähentynyt 20 %, ajokilometrejä tulee 20 % vähemmän ja lämmityskuluja on 10 % vähemmän.

Jätettä on pystytty vähentämään ennen kaikkea puuvillapyyheautomaattien myötä. Ajokilometrejä on vähennetty kimppakyydeillä sekä liikkumisen järkeistämisellä ja tehostamisella. Sähkönkulutus on vähentynyt reilusti lämmitysjärjestelmien säätämisellä ja etäkäytöllä.

Lämmityskulut vaihtelevat toki vuosittain säiden mukaan, mutta esimerkiksi Maskun seurakuntatalolla on nykyään yli 10 000 kilowattia pienempi vuosikulutus, hän kertoo.

Osana tavoiteohjelmaa on tehty myös ympäristökasvatussuunnitelma, jota toteutetaan koko henkilökunnan voimin. Näin myös seurakunnan leireille tulevat lapset ja nuoret oppivat ympäristötietoutta.

Tämän vuoden aikana seurakunta tulee vielä julkaisemaan ympäristöoppaan suruasiakkailleen.

Jo tänä kesänä kesäkukkahoidon sijaan voi valita omaisensa haudalle perennoja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä, kertoo Nokkala.

Muita tapoja huomioida ympäristö surutyössä on valita surukukka-asetelma maatuvaan pohjaan, jolloin hautausmaalle ei jää muovijätettä, vaan kukkalaite maatuu kokonaisuudessaan. Lisäksi muovi-, metalli- ja lasijätettä pystyy vähentämään tuomalla haudalle pysyvän lyhdyn, jonka sisälle tuodaan aina uusi kynttilä.

Tänä keväänä seurakunta toteuttaa myös luontoreitin Mannerlahteen. Reitin varrelle tulee 10 luonnosta ja luomakunnasta kertovaa taulua.

Janica Vilen