Kuusiston linnan rauniot mukana historiallisten matkailukohteiden verkostossa

KAARINA. Kuusiston linnan rauniot ovat mukana Metsähallituksen historiallisten matkailukohteiden kehittämisprojektissa eli Lights On! -hankkeessa. Osana hanketta kaikissa mukana olevissa kohteissa järjestetään valmennus, jossa pohditaan yhdessä, miten paikalliseen Lights On! -kohteeseen liittyvää tuotetta tai palvelua voisi kehittää ja saada kävijöiden ulottuville yhä tehostetummin. Kuusiston ensimmäinen valmennus järjestettiin 19.4.

– Hienosti meni. Paikalla oli noin 15 ihmistä: kaupungin edustaja, paikallisia yrittäjiä ja yhdistysaktiiveja. Tilaisuudessa syntyi jo hyviä ideoita, joita lähdetään työstämään, mutta lisääkin ideoita kaivataan. Seuraava tapaaminen järjestetään touko–kesäkuun vaihteessa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan, kertoo Niila Tamminen Humanistisesta ammattakorkeakoulusta.

Humak on mukana Metsähallituksen prjoketissa. Opiskelijat tuottavat osaltaan ideoita mukana olevien linnojen kehittämiseksi. Tähän mennessä Kuusiston linnasta tehty kolmiulotteinen palapeli. Mukana on piirustus, jonka mukaan voi tehdä sellaisen linnan kuin Piispanlinna on ollut tai oman maun mukaisen linnan. Lisäksi on tehty kauhutyyppisiä 360-videoita, kerätty vanhoja tarinoita elämästä Kuusistossa ja 3D-skannattu historiallisia hahmoja, joita yritetään tuoda digitaalisesti paikalle.

– Kaikki on kuitenkin sen varassa, mitä kaarinalaiset itse haluavat. Me annamme inspiraatiota, mutta he saavat päättää, lisää Tamminen.

Hankkeessa on mukana yhteensä kahdeksan historiallisesti merkittävää kohdetta: Suomen kohteet ovat Kuusiston piispanlinnan rauniot, Rapolan linnavuori, Raaseporin rauniolinna sekä Vallisaari ja Viron kohteina ovat Keila-Joan puisto, Lõhaveren linnoitus, Neerutin linnavuori sekä Varbolan linnavuori.

– Hanke lähti liikkeelle, kun kohteet siirtyivät Museovirastolta Metsähallitukselle. Metsähallitus on kiinnostunut kohteiden kehittämisestä yhdessä paikallisten kanssa. Toiveena olisi, että kohteet olisivat vierailijoille mielenkiintoisia ja että niissä järjestettäisiin tapahtumia, jotka elävöittäisi kohteita entisestään, taustoittaa Tamminen.

Lights On! -hankkeen puitteissa kehitetään paitsi vallan linnakkeiden fyysistä saavutettavuutta, myös tuetaan paikallisten yritysten palvelu- ja tuotekehitystä matkailullisesta näkökulmasta.

Valmennusohjelmassa tehdään asioita yhdessä ja luodaan ratkaisuja hankealueella toimivien yritysten ja yhteisöjen kohteeseen liittyvien palveluiden monipuolistamiseen sekä uuden tarjonnan kehittämiseen. Samalla asiakaskokemusta parannetaan ja saadaan tavoitettua vanhojen asiakasryhmien lisäksi uusia kokijoita kohteisiin. Siten valmennuksissa käsitellään muun muassa tuotteistamista, yhteismarkkinointia sekä palvelumuotoilua.

Lights On! -hanke on Metsähallituksen historiallisten matkailukohteiden kehittämisprojekti, jossa on mukana Humanistinen ammattikorkeakoulu, Viron Metsähallinto RMK sekä Tarton yliopiston Kulttuuriakatemia. Hanke on Interreg Central Baltic –rahoitteinen ja se on käynnissä vuosina 2015-2018.

Janica Vilen