Kaarinan seurakunta teki aloitteen liitoksesta Piikkiön seurakunnan kanssa

SEURAKUNTA. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on 20.4. kokouksessaan päättänyt tehdä aloitteen Piikkiön seurakunnan liittämiseksi Kaarinan seurakuntaan 1.1.2018 alkaen. Aloite on kirkkolain 13. luvun ensimmäisen pykälän mukainen.

Piikkiössä kokoonnuttiin keskustelemaan samasta aiheesta eilen seurakuntalaisten kesken. Piikkiössä vallitsee yksimielisyys siitä, että seurakunta haluaa pysyä itsenäisenä. Piikkiössä katsotaan, että heillä on edelleen myös taloudelliset edellytykset hoitaa seurakuntatyötä itsenäisesti. Piikkiössä tehtiin myös nettiadressi seurakunnan itsenäisyyden puolesta.

Kaarinan seurakunnan tekemä aloite on osa isoa kokonaisuutta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on jo yli kolme vuotta ollut käynnissä iso yhtymä- ja seurakuntarakenteiden uudistamiseen tähtäävä hanke. Sekä kyseisen hankkeen ohjausryhmä (29.1.2016) että yhteinen kirkkoneuvosto (3.3.2016) ovat ottaneet kannan, että suomenkielisten seurakuntien määrää pitää seurakuntayhtymässä merkittävästi pienentää ja että Kaarinassa tulisi olla jatkossa vain yksi seurakunta.

Kirkkolain mukaan yhteinen kirkkoneuvosto ei voi kuitenkaan olla asiassa aloitteen tekijä. Arkkipiispa Kari Mäkinen on ilmoittanut, että tuomiokapituli odottaa paikallisseurakuntien oma-aloitteisuutta kehittämishankkeen etenemiseksi. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston mielestä jo vuosia käynnissä oleva hanke on vihdoin saatava eteenpäin ja valmiiksi. Vuosia jatkuva epäselvä tilanne haittaa kirkon työtä Turussa ja Kaarinassa.

Kehittämishankkeen kokonaisuuteen kuuluu siis useampi seurakuntaliitos. Liitosten lisäksi kehittämishankkeessa on keskeistä seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien välisen työn- ja resurssien jaon uudistaminen sekä laaja uudistus johtamisjärjestelmään.
Kaarinan seurakuntaneuvosto tukee ja on sitoutunut käynnissä olevaan kehittämishankkeeseen. Tämän seurakuntaliitosaloitteen seurakuntaneuvosto näkee järkevänä nimenomaan osana isoa kehittämishankkeen kokonaisuutta.

Yhteinen kirkkoneuvosto on 3.3.2016 valinnut siis linjan, jossa painottuvat vahvat, nykyistä isommat paikallisseurakunnat. Kaarinan seurakuntaneuvosto kannattaa omalta osaltaan tätä valittua linjaa, sillä se katsoo, että kyseinen linja mahdollistaa hyvien seurakunnallisten palveluiden säilymisen koko Kaarinan kaupungin alueella. Toinen reaalinen vaihtoehto olisi ollut siirtyä Turku-vetoiseen yhden ainoan jättiseurakunnan malliin tai vaihtoehtoisesti Turku-vetoiseen vahvan seurakuntayhtymän malliin. Tällöin ison yhtymän tai jättiseurakunnan reuna-alueet, sekä nykyiset Piikkiön seurakunta että Kaarinan seurakunta, olisivat jääneet auttamattomasti katveeseen. Mainittakoon, että kehittämishankkeen aikana on laajalti jaettu se käsitys, että nykytilanteeseen, jossa ylläpidetään vahvasti resursoitua yhtymää ja kymmentä vahvasti resursoitua paikallisseurakuntaa, ei ole enää jatkossa varaa.

Muutoksia siis tarvitaan ja Kaarinan seurakuntaneuvosto tavoittelee sitä, että Kaarinan kaupungissa olisi jatkossa yksi, resursseiltaan vahva Kaarinan seurakunta. Seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan tämä on Kaarinan kaupungin alueella toteutettavan kirkollisen työn edun mukaista ja se turvataan parhaiten viemällä maaliin käynnissä oleva laaja kehittämishanke.

Seurakuntaneuvosto pitää itsestään selvänä, että tulevassa laajemmassa Kaarinan seurakunnassa Piikkiön alueen toiminta ja palvelut ovat täysin tasa-arvoisessa asemassa nykyisen Kaarinan seurakunnan alueen toiminnan ja palveluiden kanssa.