Kaarinan päivitetty elinkeino-ohjelma perää tehostettua yhteistyötä

Kaarinan Kehityksen Maria Karlsson (vas.) ja Jytta Poijärvi-Miikkulainen pitävät tärkeänä, että Kaarinan keskustaa kehittäessä otettaisiin huomioon asuinrakennusten lisäksi monipuolista yrityskantaa houkuttelevat liikerakennukset. Parkkipaikkojen riittävyys on myös yritystoiminnan kannalta tärkeää. Kuva: Kaarinan Kehitys Oy.

Yrittäjyysviikolla 9.–15.4. treffaillaan Jorma Uotisen kanssa ja juhlitaan Love Boat -teemalla Vaparissa sekä vietetään perhepäivää Liedon Vanhalinnassa. Yrittäjien TET-viikko suuntautuu kaupungin hallintoon.

KAARINA. Kaarinan elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää strategisina tavoitteina yritysystävällisen kaupunkistatuksen ja kaupungin vetovoimaisuuden ylläpitämisen sekä aktiivisen paikallisen ja alueellisen yhteistyön. Vuodesta 2006 alkaen yritysilmapiiristään palkitun Kaarinan kaupungin tavoitteena on vahvistaa yrityslähtöistä toimintaa ja yrityspalveluita.

Yhteisenä tahtotilana on lisätä ja tiivistää yritysten ja kaupungin välistä vuoropuhelua julkisissa hankinnoissa, edistää yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja helpottaa yritysten sijoittautumista Kaarinaan, Kaarinan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja ja Kaarinan yritysasiamies Jytta Poijärvi-Miikkulainen toteaa.

Suuntalinjoiksi merkittiin myös muun muassa kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen, kaupungin profiilin terävöittäminen sekä merellisen sijainnin tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tärkeää olisi tuoda esiin Kaarinan omaleimaisuutta kaupunkibrändäyksen avulla. Lähiseudulla kaupunki tunnetaan hyvin, mutta muualla vähän huonommin, Poijärvi-Miikkulainen lisää.

Yritystarpeet muutoksessa

Poijärvi-Miikkulaisen mukaan täytyy olla valmis vastaamaan jatkuvassa murroksessa olevien liike-elämän ja palveluiden muuttuviin tarpeisiin.

Yrityskannassa on tapahtunut muutoksia. Toimistohotelleille, joita on jo esimerkiksi Piispanristillä, on kysyntää entistä enemmän. Kaikille yrityksille hallirakennus ei ole sopivin ratkaisu, vaan tarvitaan vaihtoehtoisia liiketiloja.
– Pop up -toimintaan sekä showroomeiksi soveltuvia tiloja on myös aiheellista kartoittaa.

Ohjelman mukaan keskustan elinvoimaisuutta kehittäessä tulee ottaa huomioon liiketoiminnan tilatarpeet sekä parkkipaikkojen riittävyys.

Kaupungin ja yrittäjien yhteistyöstrategia

Elinkeino-ohjelman tarkoituksena on ennen kaikkea edistää yrittäjien ja kaupungin vuoropuhelua.

Eräs konkreettisista toimenpiteistä on luoda systemaattinen toimintamalli päätöksenteon yritysvaikutusten arviointiin, jota onkin jo pilotoitu ainakin kaavoituksessa, Poijärvi-Miikkulainen sanoo.

Alkusyksystä on luvassa Kaarinan Messut, jotka sisältävät ammattilaisosion, johon kutsutaan mm. Kaarinan hankinnoista päättäviä tahoja sekä Turun talousalueella toimivia ostajia.

Kaupungin elinkeinopolitiikkaa toteuttaa Kaarinan Kehitys. Yrityspalveluita tarjoaa myös seudullinen kehittämisyhtiö. Muita elinkeinopolitiikkaa tukevia toimijoita ovat esim. Kaarinan Yrittäjät, Piikkiön Yrittäjät, Varsinais-Suomen Yrittäjät.

Yrittäjyysviikolla tullaan tutuksi

Eräs elinkeino-ohjelmassakin useampaan otteeseen esille tuoduista kehityskohteista on paikallisten yritysverkostojen parantaminen.

Kaarinan Kehityksen toimistosihteeri Maria Karlsson kertoo, että seuraava verkostoitumismahdollisuus tarjoutuu jo Kaarinan Yrittäjyysviikolla 9.–15. huhtikuuta.

Keskiviikkona 13.4. klo 16 Vaparissa järjestettävässä Speed Meeting -pikatreffitapahtumassa yrittäjät kertovat olennaisen itsestään ja yrityksestään vastapäiselle yrittäjälle parissa minuutissa. Tarkoituksena on löytää uusia business-mahdollisuuksia ja tutustua uusiin ihmisiin.
– Tätä ennen ohjelmassa on taiteilijaprofessori Jorma Uotisen luento teemalla
Yrittäjän tie.

Yrittäjyysviikko aloitetaan jo lauantaina 9.4., jolloin vietetään perhepäivää Liedon Vanhalinnassa. Yrittäjien TET-viikolla 11.–15.4. niin kaupunginjohtaja ja kaupunginarkkitehti kuin johtajat vanhuspalveluista, hallinnosta ja tietohallinnosta kutsuvat yrittäjiä tutustumaan virkamiesten työhön. Valoa & Virtaa -juhla perjantaina 15.4. puolestaan huipentaa Yrittäjyysviikon Lemmenlaiva tv-sarjan teemalla.

Katariina Mäkinen-Önsoy