Kaarinan ikäihmisten Palvelutori aloittaa 2017–2018 aikana

KAARINA. Kaarinan Askel-hanke on synnyttänyt ajatuksen ikäihmisten omasta Palvelutorista. Palvelutorilta asiakas saisi tarvitsemansa tiedon, ohjauksen ja neuvonnan yhden luukun periaatteella. Mallilla tarkoitetaan palveluohjausta kasvotusten, puhelimitse tai netissä.

Kaarinan kaupunki tarttui ideaan yhdessä Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön kanssa. Toimitilat vuokrataan Kaarinan keskustaan rakennettavan säätiön omistaman senioritalo Onnikka III:n katutason tiloista. Toiminnan on tarkoitus alkaa vuosien 2017–2018 vaihteessa.

Puntarikadun varteen tuleviin senioritaloihin Onnikka III ja IV tulee paitsi senioriasuntoja, tehostetun palvelun asuntoja ja vanhuspalveluiden toimistoja.

Säätiö ja kaupunki ideoivat Palvelutorin palveluita 6. huhtikuuta kello 13–16 Kaarinan kaupunginvaltuuston istuntosalissa yhdessä paikallisten eläkeläisten ja eläkeläisjärjestöjen edustajien kanssa. Palvelutorin hankevastaavana toimii Sari Kulta Kaarinan kaupungista.

Sivistyspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden loppuvuodesta 2014 käynnistämän Askel-hankkeen tavoitteena on kehittää palveluita entistä voimakkaammin asiakkaan näkökulmasta ja irtaantua tiukasta toimiala-ajattelusta. TSS.