Sotiemme Veteraanit 2016 keräys Raisiossa järjestetään 7.4.

RAISIO. Sotiemme Veteraanit 2016 keräys suoritetaan Raisiossa torstaina 7.4. klo 17–20.30 välisenä aikana. Keräyksen suorittaa 70 Porin Prikaatin varusmiestä lista- ja lipaskeräyksenä. Varusmiehiä kuljettamassa on Raision Veteraanijärjestöjen tukijaostot, Raision Reserviupseereiden, Raision Reserviläisten ja Raision Lions Clubien jäseniä.

Paikallisesti kerätyt varat jäävät raisiolaisten sotaveteraanien ja sotainvalidien, puolisoiden ja leskien arjessa selviytymiseen, kuntoutukseen, lääke- ja hoitokulujen korvaamiseen ja asuntojen pienimuotoisiin korjauksiin.

Raisiossa on vielä noin 70 sotaveteraania, joista vammautuneita 18, keski-iän ollessa yli 90 vuotta. Korkean iän vuoksi avun tarve lisääntyy. Tärkeää on myös veteraaniväen mukana oleminen erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa. Koko maassa sotaveteraanien lukumäärä on noin 23 000, kertoo keräysvastaava Risto Nikkonen.