Sisustusarkkitehtiyrittäjien julkaisema käsikirja pureutuu sisustussuunnitteluun

Kodin Sisustussuunnittelun Käsikirjan tekijät sisustusarkkitehdit Katja Lahti ja Minna Sukuvaara. Kuva: Katja Lahti ja Minna Sukuvaara.

Katja Lahti on ensimmäiseltä koulutukseltaan yo-merkonomi, joka aloitti uransa kaupallisella alalla kansainvälisissä tehtävissä. Hän on ammatinvaihtaja, joka lähti perheen perustamisen jälkeen toteuttamaan unelmaansa sisustussuunnittelijaopintojen myötä. Lahti valmistui sisustusarkkitehdiksi viime keväänä Lahden Muotoiluinstituutista.

Minna Sukuvaara työskenteli lukio-opintojen jälkeen LED-valaisimien parissa. Yrityksen hän pisti pystyyn Salon seudun ammattiopistossa sisustusalaa opiskellessaan. Töiden ohella hän suoritti liiketalouden perustutkinnon ja täydensi aikaisempaa koulutustaan Lahden Muotoiluinstituutin sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutusohjelmassa.

KIRJA-ARVIO. Naantalissa sisustusliike Sisustus InWindiä ja suunnittelutoimisto Studio EmRoSaa pitävä paimiolainen Katja Lahti toteutti yhdessä turkulaisen Minna Sukuvaaran kanssa sisustusarkkitehtuurin opinnäytetyönään Kodin Sisustussuunnittelun Käsikirjan. Käsikirja sukeltaa yleisesti sisustussuunnittelijan laaja-alaiseen ammattiin; työnkuvaan, toimintatapaan, dokumentointiin, piirustuksiin ja materiaaleihin.

Tekijät kertovat laatineensa teoksen niin aloitteleville sisustusalan opiskelijoille ja ammattilaisille kuin kodin remontoijille ja sisustajillekin. Käsikirjan pohjatieto tulee koulutuksilla ja työllä hankitusta laajasta ammattitaidosta. Myös rakennustietokorttien tiedot ja määräykset sisustuksen, kalusteiden ja tilojen mitoituksista ja ohjeista sekä kuntien rakennusvalvontavirastot ovat olleet tärkeänä taustamateriaalina kirjaa tehdessä.

Lahti ja Sukuvaara ovat tuoreita sisustusarkkitehtejä, jotka huomasivat merkittävän puutteen sisustusalan opinnoissa. Aiemmin ei ole nimittäin ollut yksittäistä kirjaa, joka antaisi kattavan kuvan sisustussuunnittelijan työstä ja toimintatavoista.

Kodin Sisustussuunnittelun Käsikirja vastaakin parhaiten alan opiskelijoiden tarpeeseen, sillä omaksi ilokseen kotiaan sisustavalle teos on osin turhan tekninen. Esimerkiksi mittakaavapiirtämisen, LVIS-suunnittelun ja sähkölaitteiden suojausluokitusten ymmärtäminen eivät yleensä kuulu harrastajasisustajien tietämykseen.

DOCENDO.
DOCENDO.

Teoksessa painotetaan sisustussuunnittelijan roolia neuvonantajana ja ongelmanratkaisijana. Sisustussuunnittelu toteutetaan asiakaslähtöisesti ja räätälöidysti asukkaan ehdoilla. Lukijalle selvitetään myös, että televisiossa esitetyt sisustusyllätykset eivät kuulu ammattilaisten sisustussuunnittelupalveluun. Asiakaslähtöisen suunnittelun lähtökohtina kun ovat vuorovaikutus, vaatimusten ja tilan huomioiminen, asetetun budjetin pitäminen, aikataulussa pysyminen ja tavoitteellisen suunnittelun hallinta. Toimeksianto lähtee aina liikkeelle asiakkaan, tilan ja tehtävän työn tuntemisesta.

Suunnittelukohde-esimerkeiksi Lahti ja Sukuvaara ovat sopivasti valinneet uudisrakennuksen ja remonttikohteen. Näiden kahden kohteen suunnittelu siis esitellään lukijalle selkeästi vaihe vaiheelta.

Sisustusarkkitehtien kootuissa vinkeissä kehotetaan kiinnittämään huomiota tekstiili-, väri- ja valaistusvalintoihin sekä ihan pikkiriikkisiinkin yksityiskohtiin, jotka vaikuttavat kodin yleisilmeeseen yllättävän paljon.

Katariina Mäkinen-Önsoy