Liedon kunta antoi vastauksensa Saukonojan ja Taatilan kouluja koskevaan valitukseen

Liedon Taatilan koulusta julkaistuja 3D-havainnekuvia. Taatilan koulun rakennustyö toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja sen tavoitteellinen valmistumisaika on syyslukukauden 2017 alku. Kuva: Liedon kunta.

LIETO. Liedon kunnanhallitus käsitteli 7.3. pitämässään kokouksessa Liedon kunnan lausuntoa Saukonojan koulun vanhempainyhdistyksen, Saukonojan kyläyhdistyksen ja Saukonojan vesihuolto-osuuskunnan Turun hallinto-oikeudelle tekemään valitukseen. Valitus koski Liedon kunnanvaltuuston päätöstä lakkauttaa Saukonojan koulu ja sulauttaa sen oppilaat Taatilan kouluun.

Liedon kunta katsoo, että valitus tulee hylätä, koska kunnanvaltuuston päätös on tehty oikein tiedoin ja päätös on lainmukainen. Kunta ei päätä Saukonojan koulukiinteistön tulevaisuudesta tai käyttötarkoituksesta vuosina 2016–2017 valituksen käsittelyn aikana, joten Saukonojan vanhempainyhdistyksen 22.2. jättämä toimeenpanokielto on tarpeeton.

Kunnanjohtaja Esko Poikelan mukaan valmistelu Saukonojan koulun sulauttamisesta Taatilan kouluun lähti liikkeelle luottamushenkilöiden aloitteesta 14.5.2014 varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

– Päätöstä tehtäessä on haettu kokonaisvaltaista ratkaisua Liedon varhaiskasvatuksen ja koulujen tilapaineisiin erityisesti Liedon keskustan (Keskusta–Taatila–Loukinainen) alueella. Taatilan koulun rakentaminen ja Saukonojan koulun lakkauttaminen kytkeytyvät tähän kokonaisratkaisuun. Saukonojan koulun säilyttäminen ei ratkaisisi keskustan alueen tilaongelmaa. Saukonojan koulurakennuksen tuleva käyttö ja sen merkitys kyläyhteisölle tulee myöhemmin ratkaistavaksi, toteaa Poikela selvityksessään.

Kunnan toimivallassa olevilla tieosuuksilla parannetaan myös kevyen liikenteen yhteyksiä. Saukonojantien osalta ELY-keskus on tietoinen parannustarpeesta. Toimiva kuljetusreittisuunnittelu on jo aloitettu.

Saukonojan oppilaille taataan koulupaikka rakennettavasta Taatilan koulusta 3–7 kilometrin asumissäteellä. Vakinaiset viranhaltijat jatkavat kunnan työntekijöinä sisäisin siirroin.

Taatilan koulun rakennustyö toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteellinen valmistumisaika on syyslukukauden 2017 alku. Saukonojan koulu toimii kevätlukukauden 2017 loppuun.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Liedon Taatilan koulusta julkaistuja 3D-havainnekuvia. Taatilan koulun rakennustyö toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja sen tavoitteellinen valmistumisaika on syyslukukauden 2017 alku. Kuva: Liedon kunta.
Liedon Taatilan koulusta julkaistuja 3D-havainnekuvia. Taatilan koulun rakennustyö toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja sen tavoitteellinen valmistumisaika on syyslukukauden 2017 alku. Kuva: Liedon kunta.
Liedon Taatilan koulusta julkaistu karttakuva. Taatilan koulun rakennustyö toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja sen tavoitteellinen valmistumisaika on syyslukukauden 2017 alku. Kuva: Liedon kunta.
Liedon Taatilan koulusta julkaistu karttakuva. Taatilan koulun rakennustyö toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja sen tavoitteellinen valmistumisaika on syyslukukauden 2017 alku. Kuva: Liedon kunta.