Ikääntyvien turvallisuuspäivää vietetään 6.4. Naantalin Urheilutalolla

Naantalin kaupungin suunnitteluinsinööri Nina Vartiaisen ja Vanhusneuvoston puheenjohtaja Raimo Laineen mukaan Ikääntyvien turvallisuuspäivän ideana on kiinnittää huomiota niin kaupungin kuin kotienkin turvallisuuteen ennaltaehkäisevästi ikääntyvien näkökulmasta. – Ikääntyvien turvallisuuspäivä kokoaa yhteen turvallisuuden kanssa työskentelevät tahot saman katon alle, he sanovat. Kuva: Ragip Önsoy.

NAANTALI. Keskiviikkona 6.4. kello 10–13 Naantalin kaupunki ja Naantalin Vanhusneuvosto järjestävät yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa Ikääntyvien turvallisuuspäivän Kuparivuoren Urheilutalolla.

Kyseessä on ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma, jossa on mukana poliisi, pelastuslaitos ja Liikenneturva. Paikalla Naantalin kaupungista ovat edustajat tilalaitoksesta ja yhdyskuntatekniikasta sekä terveystoimesta.

Vanhusneuvosto aloittaa tilaisuuden tervehdyspuheenvuorolla. Terveystoimen edustaja puhuu toimintakyvyn ylläpitämisestä, liikkumisesta ja kodin apuvälineistä. Tilalaitos ja yhdyskuntatekniikan puolella aiheena on kodin kiinteät apuvälineet sekä esteettömyys kotona ja ulkona.

Pelastuslaitos puhuu paloturvallisuudesta kotona ja Liikenneturva ikäihmisille tyypillisistä liikenneriskeistä. Poliisi käyttää puheenvuoronsa puolen päivän jälkeen ajokortin uusimisen käytännöistä.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Raimo Laineen mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on ylläpitää keskustelua sekä puheenvuorojen välissä että tilaisuuden päättyessä.

– Vaikka aikataulussa puheenvuorot on merkitty noin puolen tunnin mittaisiksi, ne pitävät sisällään myös keskustelua. Koitamme kannustaa yleisöä esittämään kysymyksiä, parannusehdotuksia ja antamaan rohkeasti palautetta, Laine sanoo.

Laineen kanssa tapahtuman järjestelyistä on vastannut Naantalin kaupungin yhdyskuntateknisen osaston suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen.

– Yhteistyö on toiminut hyvin, sillä kaupungin johto pitää turvallisuusasioita todella tärkeinä kaiken ikäisten keskuudessa. Kaupungissamme toimii liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa ovat edustettuina Liikenneturva, poliisi, Varsinais-Suomen Ely-keskus sekä kaupungin eri hallintokunnat ja keskusvirasto, Vartiainen toteaa.

Urheilutalo on hyvä paikka ikäihmisten tapahtumalle esteettömyytensä ansiosta.

– Järjestämme Föli-kyydin Naantalin linja-autoasemalta Urheilutalolle, sillä joillekin Kuparivuoren mäki on raskas taivaltaa. Vanhusneuvoston väki on opastamassa asemalla osallistujia oikeisiin busseihin, Laine kertoo.

Vartiainen ja Laine pohtivat olisiko tapahtumasta mahdollista muodostaa perinne.

– Ensimmäisellä kerralla kartoitamme tarpeita ja suunnittelemme asiaa siitä eteenpäin. Joka toinen vuosi voisi olla esimerkiksi toimiva käytäntö.

Katariina Mäkinen-Önsoy