Veteraanien kuntouttaviin palveluihin ja diabeetikoiden jalkojen hoitoon palveluseteli 1.3. alkaen Raisiossa ja Ruskolla

PALVELUT. Raision ja Ruskon terveyspalveluissa otetaan maaliskuun 2016 alusta käyttöön palveluseteli rintamaveteraanien ja sotainvalidien, joiden haitta-aste on alle 15 prosenttia, avokuntoutuksessa ja kotiin vietävissä kunnallisissa avopalveluissa sekä diabeetikkojen jalkojen hoidossa.

Jatkossa asiakas voi itse valita palveluntuottajan Raision kaupungin ylläpitämästä palveluntuottajien listasta ja maksaa sen palvelusetelillä. Aiemmin palvelut on joko kilpailutettu kaupungin toimesta tai toteutettu maksusitoumuksilla.

Raisiossa avokuntoutusta ja kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluita tarjotaan jatkossa poikkeuksellisesti myös sotainvalideille, joiden haitta-aste on alle 15 prosenttia. He eivät saa korvausta avopalveluista muiden lakien perusteella, joten Raisiossa heidät on päätetty rinnastaa rintamaveteraaneihin.

Avokuntoutuksen palveluita ovat fysioterapia, toimintaterapia tai muu yksilölliseen tarpeeseen perustuva terapia, jalkojen hoito ja uutuutena tuettu kotona kuntoutuminen. Kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluja ovat kotipalvelut sisältäen esim. vaatehuollon, siivouksen, asiointiavun tai pihan hoidon, ateriapalvelu ja uutuutena päivätoiminta.

Veteraanien ja sotainvalidien palvelutarve arvioidaan vanhaan tapaan ikäihmisten palveluohjaus- ja neuvontapiste Hulvelan Helmessä. Diabeetikoiden palveluntarve arvioidaan diabeteshoitajalla käynnin yhteydessä. Vanhat asiakkaat ohjeistetaan henkilökohtaisesti palvelusetelin käyttöön.