Raision kaupunki kyselee lapsiperheiltä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta

RAISIO. Raision valtuusto on päättänyt, että Raisiossa ei kasvateta päivähoidon ryhmäkokoja uuden lain sallimalla tavalla, mutta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen otetaan Raisiossakin käyttöön.

Uudenlaisen päivähoidon järjestämisen tueksi raisiolaisille lapsiperheille järjestetään kysely, jossa voi ottaa kantaa mm. siihen, olisiko rajaus parempi toteuttaa osapäiväisenä vai osaviikkoisena ja mitä avoimia palveluja perheet haluaisivat valita 20 tunnin varhaiskasvatuksen sijaan. Kyselyssä voi antaa myös yleisesti palautetta rajoitetusta päivähoito-oikeudesta ja päivähoidon laadukkuudesta.

Kysely löytyy Raision kaupungin verkkopalvelusta osoitteesta www.raisio.fi/varhaiskasvatus ja se on avoinna 10.–20.2.2016.

Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus muuttuu uuden lain mukaan niin, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on oikeus lapsella, jonka vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Lisäksi lapsella on tarpeen mukaan oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.