Päiväkotien Makuaakkoset-diplomi Hepokultaan

PALKINTO. Turkulainen Hepokullan päivähoitoyksikkö ja Arkea saivat yhdessä yhden kaikkien aikojan ensimmäisistä Makuaakkoset-diplomeista. Diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Diplomin myöntää Ammattikeittiöosaajat ry ja se on jatkumo Kouluruokadiplomille.

– Diplomi merkitsee meille kahta asiaa. Se toi näkyväksi sen kaiken hyvän työn, jota meillä jo tehdään. Meillä on loistava vuorovaikutus ja yhteistyö keittiön kanssa ja lasten on helppo käydä keittiössä. Toisaalta diplomin avulla meidän on helpompi jatkaa kehitystyötä aktiivisesti, kertoo Hepokullan päivähoitoyksikön johtaja Jarna Peltonen.

Hepokullan päivähoitoyksikkö on yksi viidestä pilottipäiväkodista, joiden kanssa yhteistyössä Makuaakkoset-diplomia on testattu ja kehitetty. Diplomi kannustaa moniammatilliseen yhteistyöhön lasten ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruokailun toteuttamisesta. Lisäksi se edistää ruokakasvatukseen liittyvää yhteistyötä päiväkotien, ruokapalveluntuottajan sekä kotien välillä.

– On tärkeää, että päiväkodeille on saatu vastaava työkalu kuin koulupuolella, jossa Kouluruokadiplomi on toiminut hyvänä kehitystyön välineenä koulujen kanssa. Tämän avulla voimme parantaa ja lisätä yhteistyötä asiakkaan kanssa myös päivähoitosektorilla, toteaa Arkean palvelujohtaja Paula Juvonen.

Makuaakkoset-diplomin kriteerit läpäisevissä päiväkodeissa ruokalista on tasapainoinen ja noudattelee lapsille laadittuja ravitsemussuosituksia (THL 01/2016). Ruokailutilanteesta pyritään rakentamaan mahdollisimman kiireetön ja eri ikävaiheessa olevien lasten ruokatarpeet huomioiva. Päiväkodissa sallitaan ruokaleikit ja kannustetaan lapsia oppimaan ruoan reitti pellolta pöytään. Ruokailu rytmittää päiväkodin arkea tärkeällä tavalla.

Hepokullan päivähoitoyksikössä diplomia juhlittiin keskiviikkona 3.2.