MYNÄlife-hanke kääntää Mynämäen asukasluvun kasvu-uralle

Mynämies Lauri Numminen nostaa peukut pystyyn Mymänäen väkiluvun lisäämiseksi.

Mynämäessä on päätetty kertaheitolla siirtyä muuttovoittoisten kuntien joukkoon. Vastikään startannut MYNÄlife-asukashankintahanke uskoo kääntävänsä asukasluvun kehityksen kasvu-uralle tuomalla uudella, raikkaalla tavalla esille ainutlaatuista mynämäkeläistä elämäntyyliä ja kohottamalla kuntalaisten yhteishenkeä sekä kotiseutuylpeyttä.

Tiesitkö?

Mynämäki on pinta-alaltaan hyvin laaja alue (n. 536 km2).

Se on muodostunut kolmesta entisestä kunnasta: Mynämäestä, Karjalasta ja Mietoisista.

Mynämäessä oli väestörekisterin pitämän tilaston mukaan asukkaita 31.1.2013 yhteensä 7 973. Suunta on ollut laskeva, sillä vielä reilua vuotta aikaisemmin (31.12.2011) väkimäärä oli 8 044.

Nykyisen asukashankinnan kannalta hankkeen kolme keskeisintä kohderyhmää ovat Mynämäeltä pois muuttaneet ja perheen perustaneet tai sitä suunnittelevat nuoret aikuiset, Turun kaupunkiseudulla asuvat nuoret lapsiperheet sekä kaikenikäiset vapaa-ajan asukkaat ja vierailijat.

MYNÄMÄKI. Mynämäkeläisten MYNÄlife-asukashanke polkaistiin käyntiin Rakenna&Sisusta -messuilla Turun Messukeskuksessa 12.–14.2. yhteisosastolla Mynämäen kunnan kanssa. Mainiota mynämäkeläistä menoa messuilla esitteli talkoolaisten lisäksi osastolla vieraileva kauppaneuvos Jethro Rostedt.

Miksi Mynämäelle sitten kannattaa muuttaa? Messuosastolla hanketta esitellyt Lauri Numminen osoittaa vastaukseksi Mynämäen messuosaston seinällä olevaa kylttiä, jossa lukee Lempeää lapsuutta.

Kyläkoulut saatiin säilymään asukkaiden aktiivisuudella. Mynämäki on lapsille hyvä paikka kasvaa, toteaa Numminen.

Numminen itse on asunut Mynämäessä 30 vuotta.

Kasitien valmistumisen myötä Mynämäen houkuttelevuus paranee jonkin verran. Hankkeen tarkoitus on etsiä keinoja lisätä Mynämäen houkuttelevuutta entisestään, Numminen sanoo.

Aktiiviset kylät, merellisyys, kouluverkosto, huipputason lukio, kaupunkitason yksityiset ja julkiset palvelut sekä harrastusmahdollisuudet ovat Mynämäen ehdottomia vahvuuksia. Messuosastolla oli listattuna kaikki Mynämäen harrastusmahdollisuudet, joita oli listalla toista sataa.

Tarvittavia kehityskohteita taas voisi olla messuosastolla päivystäneiden mynämäkeläisten mukaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen väylien lisääminen, jotta lapset pääsisivät omatoimisesti kulkemaan turvallisesti harrastuksiinsa.

Tarjolla sekä tontteja että asuntoja

Mynämäellä on Nummisen mukaan paljon tonttitarjontaa ja yksi MYNÄlife-hankkeen tarkoituksista onkin kerätä yhteen tieto kaikista myytävistä tonteista uuteen tonttirekisteriin.

Esimerkiksi Korvensuunkylästä on nyt tulossa yksityisiltä omistajilta myyntiin tontteja, Numminen kertoo.

Asuntokauppaa pönkittämään avataan maaliskuussa Mynämäkeen Aninkainen.fi -ketjun kiinteistönvälitystoimisto, jota luotsaa mynämäkeläinen välittäjä Taina Tähtinen, joka on asunut Mynämäessä koko elämänsä eli 52 vuotta.

Paljon kysytään isoja tontteja taajaman läheltä. Omakotitalot kiinnostavat erityisesti paluumuuttajia. Ensiasunnon ostajat suosivat remontoituja rivitalokohteita. Niistä tehdään kauppaa nopeasti. Kerrostalojen kauppaa puolestaan hidastaa hissien puute. Tälläkin hetkellä myynnissä on yli 40 kohdetta ja kauppa käy, kiittelee Tähtinen.

10 vuotta alalla ollut Tähtinen ihmettelee Mynämäen asukaskatoa.

Eikö maalla olekaan enää mukavaa? Hän kysyy kummissaan, sillä itse hän viihtyy Mynämäessä mainiosti ja myös hänen molemmat lapsensa ovat jääneet Mynämäkeen.

Nyt pitäisi saada karistettua ennakkoluulot pois maalla asumisen vaikeudesta, hän sanoo.

Oma lehti ja kylätapahtuma

Hankkeessa tehdään mm. sissimarkkinointia, osallistutaan messuille ja tapahtumiin ja tehdään esitteitä sekä tuotetaan uudenlainen, paikalliseen elämäntyyliin keskittyvä lifestyle-lehti. Hankkeessa tehdään toimenpiteitä myös asukasviihtyvyyden parantamiseksi.

Lisäksi osana hanketta järjestetään suuri kylätapahtuma 11. kesäkuuta.

Silloin järjestämme kiertoajelut kaikkiin kyliin, jotta saamme ihmisille tutuksi myös Mynämäen kylät, Numminen kertoo.

MYNÄlife rantautuu laajasti myös sosiaaliseen mediaan ja pyrkii tätä kautta saavuttamaan Mynämäestä kiinnostuneita kohderyhmiä. Kampanja käy kuumana ainakin Facebook-sivulla MYNÄlife – aurinkoista arkea Mynämäessä ja Instagramissa, jossa kampanjaan liittyviä kuvia löytää hastageilla #Mynälife ja #Mynälife 2016.

Tervetuloa ympäristötietoiset perheet

Mynämäki on osallistunut myös Hinku-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä vähentää kunnan alueella syntyviä ilmastopäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä.

– Varsinkin nuoria perheitä kiinnostaa ympäristöasiat ja se voi olla yksi Mynämäen valttikortti. Järjestämme 27. huhtikuuta Energiakävelyn, jossa tutustutaan Mynämäen keskusta-alueella oleviin kiinnostaviin energiakohteisiin. Kävely päättyy Laurin koululle, jossa on tarjolla iltakahvit ja keskustelua, mainostaa Numminen.

Mynämäessä on myös lähes rajattomat mahdollisuudet toimia uudenlaisen ja luonnonläheisen

asumisen edelläkävijänä ja saada sitä kautta jopa valtakunnallista näkyvyyttä. Hankkeen

puitteissa pyritään tukemaan Sitran lanseeraaman kokeilukulttuurin idean mukaisesti uusien, varsinkin nuoria aikuisia houkuttelevien, ideoiden leviämistä Mynämäessä. Tällaisia ovat muun muassa ryhmärakennuttaminen, yhteisö- ja teema-asuminen, aurinkokeräimien ja pellettilämmityksen yhteishankinnat sekä peltodiili, joka antaa mahdollisuuden osallistua oman ruuan tuotantoon.

Kunta mukaan talkoisiin

Hankkeessa projektipäällikkö tutustuu eri kunnissa käytössä oleviin parhaisiin käytäntöihin ja niistä tehtyihin selvityksiin. Hankkeen päätyttyä kunnalle ehdotetaan perustellusti parasta vaihtoehtoa sellaiseksi taloudelliseksi kannustimeksi, joka houkuttelee tehokkaimmin lapsiperheitä. Vaihtoehtoja ovat muun muassa uuden omakotitalon rakentajalle tai vanhan ostajalle maksettava tupaantuliaisraha, korkotuki omistusasunnon hankkijalle kolmen vuoden ajan tai muuttoavustuksen maksaminen kahden ensimmäisen vuoden aikana.

MYNÄlife-hanke toteutetaan pitkälti paikallisten yhdistysten ja toimijoiden tuottamana talkootyönä. Vetovastuussa on Mynämäen Seudun Pienkiinteistöyhdistys ry, ja sopimuksellisena mukana ovat lähes kaikki paikalliset kyläyhdistykset. Hanketta vetämään on palkattu projektipäällikkö, jonka tehtävänä on tuottaa hankkeen markkinointiviestintään ja tiedottamiseen liittyvät ammattiosaamista vaativat työtehtävät, sekä ohjata ja koordinoida yhdistysten tekemää talkootyötä. Hankkeen mahdollistaa Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n Loisto -strategian puitteissa myöntämä hankerahoitus.

Janica Vilen