Liedon Saukonojan koulusta siirrytään Taatilan kouluun portaittain 2016–2017

Liedon Saukonojan koulu lakkautetaan Taatilan koulun valmistuttua vuonna 2017. Kuva: Liedon kunta.

LIETO. Liedon kunnanvaltuusto päätti 18. tammikuuta pitämässään kokouksessa äänin 27–22, että Saukonojan koulu lakkautetaan Taatilan koulun valmistuttua vuonna 2017. Koulukiinteistön tulevaisuudesta ja käytöstä päätetään sen sijaan omana asiakokonaisuutena vuosien 2016–2017 aikana.

Saukonojan koulun toiminta loppuu Taatilan koulun valmistuttua lukuvuoden 2017–2018 alussa. Muutamat huoltajat ovat olleet yhteydessä lähinnä alkuopetuksen osalta, minkä seurauksena varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta teki 20.1. periaatepäätöksen luvaten hoitaa kuljetuksen Jokilaakson kouluun tuleville oppilaille jo lukuvuoden 2016–2017 alusta, mikäli koulumatka on yli 3 kilometriä (1–2 lk.). Lautakunta lupasi myös sijoittaa heidät sellaiseen ryhmään, joka siirtyy sitten suoraan Taatilan uuteen kouluun, Liedon kunnan toimialajohtaja Laila Mäkelä kertoo.

Näin ryhmäytyminen menee sujuvasti. Otamme myös sen huomioon, että sisarukset pääsisivät jo siirtymisvaiheessa samaan kouluun, Mäkelä lisää.

Saukonojassa korjaustarpeita

Saukonojan hirsirakenteinen ja mansardikattoinen kaksikerroksinen pääkoulurakennus on vuodelta 1927 ja lautarakenteinen ja harjakattoinen yksikerroksinen laajennus vuodelta 1956. Bruttoala on 730 m². Tällä hetkellä oppilasmäärä on 41 ja koulu on kaksiopettajainen.

Vuoden 2012 aikana koululle on tehty korjaustoimenpiteitä työntekijöiden ja oppilaiden hyvinvoinnin takaamiseksi esimerkiksi alustan tuuletusta lisäämällä ja ilmastointia korjaamalla. Vuonna 2013 on korjattu vanhan osan kiviporrasta sekä parannettu sadevesien ohjausta ja paloturvallisuutta. Lisäksi vuonna 2014 kaikki peltikatot saivat uuden maalipinnan ja samalla tehtiin jonkin verran peltikaton korjauksia.

Liedon kunnan talonrakennusmestari Mika Wallenius on arvionut, että korjaustarpeita seuraavan 15 vuoden aikana olisivat muun muassa kiinteistön liittäminen painevesiviemäriin, julkisivujen maalaus, lahovaurioituneiden puuosien, rännen, peltikaton ja lämmitysjärjestelmän uusiminen sekä ilmanvaihdon modernisointi. Korjaushankkeet on arvioitu noin 150 000 euron arvoisiksi.

Oppilasmäärät kasvussa

Keskustan alueen kasvusuuntainen lasten määrä aiheuttaa samalla tilatarpeen kasvua niin kouluissa kuin päiväkodeissakin.

Liedon keskustassa on se tilanne, että sekä varhaiskasvatukselle että perusopetukselle tarvitaan lisätilaa, Laila Mäkelä taustoittaa.

Uuden Taatilan koulun tarve tuli selväksi jo tilatarveselvityksen yhteydessä vuonna 2013. Samalla todettiin, että on pyrittävä isompiin kokonaisuuksiin myös varhaiskasvatuksen osalta.

Uudisrakennus on todettu järkevämmäksi paitsi kustannusten myös opetussuunnitelman 2016 tavoitteiden osalta. Keskeistä uudistuksessa on oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena, joihin vanhan kyläkoulun resurssit eivät ole otollisia.

Katariina Mäkinen-Önsoy