Kaarinalaiset ja raisiolaiset ovat ottaneet lääkesäästöt mukisematta vastaan

Kaarinan apteekissa on tammikuun ajan selvitetty asiakkaille reseptilääkkeiden Kela-korvauksiin liittyviä muutoksia. Apteekkari Helena Lehtinen (vas.) mukaan nykyiset säästökeinot ovat reiluja, mutta lyhytnäköisiä. Oikealla proviisori Jarna Heikkonen.

Suomi tavoittelee tänä vuonna 25 miljoonan euron lääkesäästöjä. Puolet säästöistä pyritään saamaan lääkkeiden käyttäjiltä Kela-korvauksiin liittyvillä uudistuksilla. Toinen puoli säästöistä kohdistuu lääkealan toimijoihin. Nämä säästöt ovat kuitenkin vasta alkusoittoa ensi vuoteen nähden.

TERVEYS. Lääkkeiden Kela-korvauksiin on tullut vuoden 2016 alusta 50 euron alkuomavastuuosuus. Nykyään täysi-ikäiset asiakkaat maksavat siis myös korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeensä kokonaan 50 euroon asti. Lapset saavat edelleen korvauksen suoraan. Kun alkuomavastuu on täyttynyt, asiakas alkaa saada Kela-korvausta. Alkuomavastuu on vuosikohtainen.

Kela-korvauksen voi saada lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty reseptillä sairauden hoitoon. Yleensä korvauksen saa jo apteekissa suorakorvauksena Kela-korttia näyttämällä. Tieto asiakkaan maksamasta alkuomavastuun määrästä on ajantasaisesti kaikissa apteekeissa.

Korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeet on jaettu kolmeen korvaustasoon. Peruskorvaus on 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta. 100 % korvausluokan lääkkeisiin kuuluu kuitenkin 4,5 euron lääkekohtainen ja ostokertakohtainen omavastuuosuus, joka oli aiemmin 3 euroa.

Jos taas lääkkeitä joutuu ostamaan niin paljon, että vuosiomavastuu eli lääkekatto tulee vastaan, lääkekohtainen ja ostokertakohtainen omavastuuhinta on enää 2,5 euroa. Vuosiomavastuu on tänä vuonna 610,37 euroa.

Kaarinan apteekin asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi olleet tietoisia muutoksista, mutta käytännön toteutus on aiheuttanut epäselvyyttä.

– Jotkut ovat esimerkiksi luulleet, että 50 euron omavastuuosuus tulee jokaiseen lääkkeeseen, jolloin onkin ollut iloinen yllätys kuulla, että se on vuosikohtainen. Tästä asiasta yleinen tiedottaminen tapahtui vähän liian myöhään, kommentoivat apteekkari Helena Lehtinen ja proviisori Jarna Heikkonen.

Raision Tasalan apteekin asiakkailla on ollut sama tilanne. Osa asiakkaista on ollut uuteen alkuomavastuuosuuteen pettyneitä, mutta sen suurempaa vastarintaa uusi maksu ei ole aiheuttanut. Apteekkari Seija Aimo pitää asiakkaisiin kohdistuvia säästöjä reiluina.

50 euron alkuomavastuuosuus ei koske alaikäisiä lapsia, mikä on hyvä. Lisäksi omavastuuosuuksien muutokset ovat oikeudenmukaisia siinä mielessä, että ne, joilla on pienet lääkekustannukset, maksavat ne itse. Ne joilla kuluja on yli 50 euroa, saavat tukea yhteiskunnalta ja jos lääkekatto ylittyy, yhteiskunta osallistuu vielä enemmän, selventää Aimo.

Raision keskustassa Tasalan apteekissa on tammikuun ajan selvitetty asiakkaille reseptilääkkeiden Kela-korvauksiin liittyviä muutoksia. Apteekkari Seija Aimon (kuvassa) mielestä on hyvä, että alaikäisten lasten ei tarvitse osallistua säästötalkoisiin.
Raision keskustassa Tasalan apteekissa on tammikuun ajan selvitetty asiakkaille reseptilääkkeiden Kela-korvauksiin liittyviä muutoksia. Apteekkari Seija Aimon (kuvassa) mielestä on hyvä, että alaikäisten lasten ei tarvitse osallistua säästötalkoisiin.

Hintaneuvontavelvoite on asiakkaan etu

Lääkelaskun loppusummaan pystyy vaikuttamaan muun muassa valitsemalla edullisemman rinnakkaislääkkeen. Apteekit ovat kertoneet jo pitkään edullisemmista rinnakkaisvalmisteista, mutta vuoden alusta hintaneuvonnasta on tullut velvoite. Nykyään täytyy kertoa asiakkaille, jos tarjolla on sentinkin halvempi vaihtokelpoinen lääke kuin lääkärin määräämä. Säästöä voi tulla yhdestä sentistä kymmeniin euroihin.

– Asiakkaan kannalta tämä on hyvä, mutta välillä myös turhauttavaa, sillä kaikkia vaihtokelpoisia lääkkeitä ei voi olla varastossa, Kaarinan apteekkari sanoo.

Vaihtokelpoisista lääkkeistä saatava korvaus määräytyy viitehintajärjestelmän mukaan, jolloin korvauksen saa halvimman korvattavan lääkkeen hinnan mukaan.

– Jos asiakas kuitenkin haluaa jostain syystä kalliimman lääkkeen, hän joutuu itse maksamaan erotuksen, sillä korvausta ei saa koko hinnasta, selittää apteekkari. Poikkeuksena on sellaiset tilanteet, joissa lääkäri on kirjoittanut reseptiin vaihtokiellon määräämäänsä lääkkeeseen. Silloin korvaus lasketaan sen mukaan.

Kun lääkefirmat tuovat markkinoille rinnakkaisvalmisteen olemassa olevalle lääkkelle, jonka patentti on mennyt umpeen, sen täytyy olla vähintään 50 % alkuperäistä halvempi. Uudet lääkkeet taas eivät aina ole heti Kela-korvauksen piirissä, jolloin niiden valitseminen ei myöskään kerrytä alkuomavastuuosuutta. Nähtäväksi jää, alkavatko asiakkaat suosia nyt uusia edullisempia lääkkeitä. Tasalan apteekin proviisori Elina Nurminen ottaa kopin pohdinnasta.

Lähes poikkeuksetta kannattaa valita Kela-korvattava lääke, sillä se kerryttää alkuomavastuuosuutta. Koskaan ei voi tietää, kuinka paljon lääkkeitä joutuu vuoden aikana ostamaan, proviisori neuvoo.

Apteekit ja lääkeala mukana talkoissa

Lääkkeiden käyttäjät eivät ole suinkaan ainoita, joita lääkesäästöt kirpaisevat. Puolet 25 miljoonan euron säästötavoitteesta jää nimittäin lääkealan vastuulle. Lääkealasta oman osuutensa maksavat apteekit korotettujen apteekkimaksujen muodossa sekä tukkuliikkeet ja lääketeollisuus palautusmaksujen muodossa. Helena Lehtinen pitää tämän vuoden säästöjä tasapuolisina.

– Esimerkiksi helmikuussa 2013 tukkuhintoja leikattiin, jolloin meillä oli varastossa reseptilääkkeitä, jotka jouduttiin myymään halvemmalla, vaikka ne oli hankittu kalliilla, hän muistelee.

Tämän vuoden 25 miljoonan euron säästötavoite on kuitenkin vasta alkusoittoa. Ensi vuonna tavoitellaan nimittäin 150 miljoonan euron säästöjä, mikä on lääkekorvausmenoista jo 12 %.

Apteekkimaksujen korotus ja lääkealan palautusmaksut ovat kertaluonteisia. Ensi vuoden säästöjä tavoitellaan Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman avulla. Ohjelmatyö käynnistyy tässä kuussa ja kestää vuoden 2017 loppuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt ohjaustyöryhmän, jonka tehtävänä on määritellä ohjelman tavoitteet ja aikataulut. Ohjelman sisälle tullaan asettamaan alatyöryhmiä, jotka pureutuvat lääkkeiden määräämiseen, toimittamiseen ja käyttöön, rakenteisiin ja tietojärjestelmiin sekä tutkimukseen ja lääkeinnovaatioihin.

Tarkoituksena on parantaa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista ja luoda edellytykset kustannustehokkaalle lääkehoidolle niin potilaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

– Tässä on paljon kehitettävää. Odotan tulevia päätöksiä sekä mielenkiinnolla että jännityksellä, apteekkari sanoo.

Lääkkeitä hävitetään järkyttävät määrät

Pidemmän aikavälin säästöjä ajatellen Apteekkariliitto kannattaa muun muassa lääkehoidon rationalisoimista, lääkehoidon arviointipalveluja ja lääkehävikin pienentämistä. Se on myös Helena Lehtisen toive.

– Tällä hetkellä käyttämättä jääneitä lääkkeitä hävitetään järkyttävät määrät. Täältä haetaan joka viikko iso satsi Riihimäelle poltettavaksi. Hävitettävien lääkkeiden määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta, harmittelee Lehtinen.

Syitä lääkehävikin kasvulle voi Lehtisen mukaan olla monia.

– Joidenkin lääkkeiden hinnat ovat laskeneet dramaattisesti, joten ihmisillä on varaa kokeilla useampia erilaisia lääkkeitä ja jättää toiset käyttämättä. Lisäksi ihmiset ovat entistä tietoisempia lääkkeiden sivuvaikutuksista ja yhteisvaikutuksista ja saattavat siksi lopettaa lääkityksiään omin päin. Tähän on voinut vaikuttaa myös julkinen lääkevastainen keskustelu, hän pohtii.

Ihmiset ovat nykyään myös entistä tietoisempia siitä, että lääkkeitä ei voi heittää sekajätteeseen, vaan ne tulee palauttaa apteekkiin. Lehtinen ei kuitenkaan usko sen selittävän hävitettävien lääkkeiden määrän valtavaa kasvua.

– Kyllä käyttämättömien lääkkeiden vastaanotto on ollut yksi apteekkien perustehtävä jo vuosikaudet, hän sanoo. Hän neuvookin asiakkaita kokeilemaan uusia lääkkeitä aina aluksi pienellä pakkauksella.

Matkojen omavastuu nousee

Myös matkakorvausten omavastuu on noussut. Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tehdyt matkat terveydenhuoltoon sekä matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen. Korvausta maksetaan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksimatka voidaan korvata, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan oikeuden taksimatkaan sairauden, vamman tai asiakkaan senhetkisen terveydentilan perusteella. Tätä varten tarvitaan terveydenhuollon antama todistus.

Yhdensuuntaisen matkan omavastuu nousee nykyisestä 16 eurosta 25 euroon. Vuotuinen omavastuu (nk.matkakatto) nousee nykyisestä 272 eurosta 300 euroon. Taksimatkojen korotettu omavastuu nousee 32 eurosta 50 euroon.

Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, taksi tilataan alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Tällöin asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan 25 euron omavastuuosuuden.

Kun matka tilataan alueellisesti keskitetystä tilauspalvelusta, matkasta maksetut omavastuuosuudet tulevat mukaan matkakattokertymään. Kun matkakatto on täyttynyt, Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191). Kun asiakkaalla on oikeus taksimatkaan, häneltä ei tämän jälkeen peritä omavastuuosuutta, jos matka on tilattu keskitetystä tilauspalvelusta.

Muualta kuin keskitetystä tilauspalvelusta tilatusta matkasta asiakas maksaa kaksinkertaisen omavastuun. Se on 1.1.2016 alkaen 50 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tällöin asiakas maksaa koko matkan hinnan kuljettajalle, ennen kuin hän voi hakea korvausta Kelasta.

Janica Vilen