Itä-Turun Vasemmistoliitto: Lahjakkuuksien kehittäminen jokaisen oppilaan oikeus

POLITIIKKA. Itä-Turun Vasemmistoliitto (ITV) kritisoi vuosikokouksessaan 24.2. Turun kaupungin koulupolitiikkaa eriarvoistavaksi ja vaatii kaupungilta konkreettisia toimenpiteitä koulujen ja oppilaiden välisen tasa-arvon vahvistamiseksi. ITV:n mukaan yksi merkittävä koulujen ja oppilaiden eriarvoisuutta kasvattava ongelma liittyy kaupunginvaltuuston sivistystoimialalle myöntämiin liian pieniin määrärahoihin ja toinen siihen, kuinka olemassaolevia niukkoja resursseja käytetään.

– Syksyllä 2015 kaupunginvaltuusto linjasi talousarviossa, ettei perusopetuksen ryhmäkokoja vuonna 2016 kasvateta. Kun tämä tärkeä linjaus yhdistyy tosiasiaan, että valtuuston kouluille myöntämä määräraha on liian pieni, johtaa se väistämättä tilanteeseen, jossa säästöjä etsitään kaikista mahdollista muista toiminnoista kuten erikoisluokista tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, ITV:n puheenjohtaja Elina Sandelin toteaa.

ITV:n mukaan niukkoja resurssejaan jakaessa on pidettävä erityisen tarkasti huolta siitä, etteivät säästötoimenpiteet kohdistu oppilaisiin, jotka säästöista eniten kärsisivät, ja ettei päätöksenteon kautta vahvisteta mekanismeja, jotka voimistavat koulujen tai oppilaiden välistä eriarvoisuutta entuudestaan. Heidän mielestään on selvää, että esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta leikkaamisen seuraukset olisivat inhimillisesti ja yhteiskuntapoliittisesti kestämättömiä.

ITV haluaa kiinnittää huomiota Suomen Akatemian Vanhemmat ja kouluvalinta -tutkimushankkeeseen, jossa koulujen eriarvoisuuden kasvun Turussa on osoitettu liittyvän oleellisesti erikoisluokkien ja painotetun opetuksen huomattavaan kasvattamiseen ja niin sanottujen koulumarkkinoiden muodostumiseen. 1990-luvulta hiljalleen alkanut erikoisluokkien voimakas lisääminen on lohkonut alunperin tasa-arvoiseksi luodun peruskoulun yhtenäisyyttä ja johtanut laajemmassa tarkastelussa tilanteisiin, joilla on kokonaisuuden kannalta epätoivottuja kouluja ja oppilaita eriarvoistavia vaikutuksia.

ITVn mukaan ongelma ei ole se, että oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia valita ja erikoistua asioihin, joihin heillä on lahjoja ja taipumuksia, vaan se, että Turun nykyisessä erikoisluokkia ja painotettua opetusta korostavassa mallissa mahdollisuudet kehittää lahjoja eivät ole oppilaiden kesken yhdenvertaiset. Tutkimusten mukaan koulumarkkinat ovat asettuneet palvelemaan erityisesti koulutetun keskiluokan etuja ja erikoisluokkien ja painotetun opetuksen laajuus on luonut eriarvoisuutta koulujen välille ja koulujen sisään.

– Turun poliitikkojen on uskallettava tarkastella kriittisesti olemassa olevaa painotetun opetuksen ja erikoisluokkatoiminnan laajuuden tarkoituksenmukaisuutta. Korkeatasoinen ja monipuolinen taideaineinen tai esimerkiksi kielten opetustarjonta ei voi olla vain tiettyjä kouluja ta erikoisluokkia käyvien oppilaiden etuoikeus, vaan lahjojen kehittäminen on saatava kaikkien oppilaiden ulottuville, puheenjohtaja Sandelin toteaa.

Syksyllä 2015 talousarviopäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto teki kirjauksen, että kaupungissa tehdään suunnitelma alueellisen tasa-arvon tukemiseksi.

– Mikäli suunnitelman lisäksi kaupunki ei tee riittäviä konkreettisia poliittisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat tasa-arvoa, kirjaus suunnitelmasta on tyhjänpäiväinen. Viime kädessä opetuksen tasa-arvo voidaan varmistaa vain takaamalla opetuksen riittävät resurssit ja huolehtimalla, että resurssit käytetään tasapuolisesti, Sandelin lopettaa.