Asukkaat vastustavat Naantalin kouluverkoston supistamisesitystä

Konsultin ehdotuksessa Naantalin koulujen määrä tulisi vähenemään nykyisestä kymmenestä peruskoulusta seitsemään, mikä selvityksen mukaan toteutettuna tarkoittaisi kuvassa olevan Lietsalan koulun sekä Kuparivuoren ja Velkuan koulujen lakkauttamista vuoteen 2026 mennessä. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen valmistelu palautuu Naantalin koulutuslautakunnan käsittelyyn 12. huhtikuuta. Kaupungin linjaus tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkostosta tulee tehdä 30.6. mennessä.

NAANTALI. Naantalin kaupungin koulutuslautakunta päätti 16.2. kokouksessaan palauttaa Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman 2026 uudelleen valmisteluun. Samalla koulutuslautakunta merkitsi selvitystyön nykyvaiheen tiedoksi ja pyytää kaupunginhallitukselta lisäohjeita valmistelutyön jatkamiseen.

– Koulutuslautakunnassa asia on uudelleen käsittelyssä 12. huhtikuuta, minkä jälkeen se etenee kaupunginhallitukseen, talouspäällikkö Timo Saario kertoo.

Valmistelun taustalla on kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016–2019 määritellyt koulu- ja päiväkotiverkon päälinjat, joissa tavoitellaan kustannustehokasta ja uudistuvaa palveluverkkoa. Tila- ja palveluverkkosuunnitelmatyössä on tarkoitus ottaa huomioon oppilasmäärän vaihtelu ja sijoittuminen, kaupungin talouden tasapainottaminen sekä tarpeet ajanmukaisista koulutiloista oppimisympäristöineen. Kaupungin selvitystyössä käytetään hyväksi myös konsultin syksyllä 2015 toteuttamaa selvitystä.

Konsulttiyhtiön ehdotuksena vähentää koulujen ja päiväkotien määrää

Analyysissaan konsulttitoimisto Granlund Oy rakensi kaupungin nykyiseen palveluverkon pohjalta ideaalimallin, joka kuvastaa palveluverkon rakennetta optimitilanteessa. Mallin perusteella Naantalissa olisi mahdollista säästää vuodessa noin 5,6 miljoonaa euroa luopumalla noin 29 000 kiinteistöneliöstä.

Konsultin ehdotuksessa Naantalin koulujen määrä tulisi vähenemään nykyisestä kymmenestä peruskoulusta seitsemään, mikä selvityksen mukaan toteutettuna tarkoittaisi Kuparivuoren, Lietsalan ja Velkuan koulujen lakkauttamista vuoteen 2026 mennessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoon selvityksessä esitetään muutosta pienistä yksiköistä suurempiin kokonaisuuksiin niin, että nykyisen 12 päiväkodin sijasta Naantalissa olisi kymmenen vuoden päästä kuusi isompaa päiväkotia.

Naantalin hallintojohtaja Riitta Luotio huomauttaa, että konsultin selvitys ei vielä kerro, millaiseen koulu- ja päiväkotiverkostoon Naantalin kaupunki todellisuudessa päätyy henkilökunta- ja kuntalaiskuulemisten sekä kaupungin virkamieskäsittelyn jälkeen.

– Esiteltynä on ollut vasta konsulttiyhtiö Granlundilta tilattu koulu- ja päiväkotiverkoston uudistamisselvitys, asia ei ole ollut vielä virkamieskäsittelyssä.

Kaupungin linjaus tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkostosta tulee tehdä 30.6.2016 mennessä sekä sen toteuttamisratkaisut ja aikataulutus vuoden 2016 loppuun mennessä.

Velkuan koulun tilanteesta kannanotto

Velkua–Livonsaaren alueen yhdistykset ja asukkaat ovat laatineet kannanoton palveluverkkoselvitykseen Velkuan koulun osalta.

Kannanoton allekirjoittivat Velkuan koulun vanhempainyhdistys, Velkuan Saaristolaisyhdistys, Pro Sinervo ry, Livonsaaren kyläyhdistys, Velkuan Martat, Livonsaaren yhteisökylä Oy, Velkuan kalastajaseura, Rymättylän MLL/vanhempainryhmä ja Saariston Lapset Oy.

– Ihmetyttää konsultin selvityksessä esille tulleet oppilasmäärien vähenemisellä perustellut koulujen lakkauttamiset, kun Velkuan yhtenäiskoulun oppilasmäärä on kasvanut tasaisesti ja jopa kaksinkertaistunut viime vuosina. Vuonna 2010 koulussa oli 23 oppilasta, nyt oppilasmäärä on 43 ja ensi lukuvuodelle on odotettavissa 48 oppilasta, Velkuan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Inkeri Aula kommentoi.

Toinen kohta selvityksessä, joka erityisesti pisti vanhempien silmiin, oli maininta suurempien yksiköiden tarjoamista paremmista mahdollisuuksista uuden opetussuunnitelman suosittamiin virikkeisiin ja tarpeen mukaan muuntautuviin oppimisympäristöihin.

– Mielestämme pienet yksiköt, kuten Velkuan koulu, ovat nimenomaan joustavia. Koulu toteuttaa toiminnallisuuden pedagogiikkaa, jossa huomioidaan eri oppimistavat ja -ympäristöt, josta on hyvänä esimerkkinä metsäluokka, Aula toteaa.
– Koulu on Naantalissa edelläkävijä myös uusimman tietotekniikan käytössä. Täällä otettiin käyttöön kaupungin kouluverkoston ensimmäiset iPadit, lisää Aula.

Aulan mukaan kyläläisten keskuudessa on tekeillä myös adressi Velkuan koulun ja päiväkodin säilyttämiseksi.

– Moni on kysellyt, että koska sellaista pääsee allekirjoittamaan.

Katariina Mäkinen-Önsoy