NAANTALI. Naantalin kaupunki toteuttaa tammikuussa kaikille avoimen nettikyselyn, jolla kerätään eri-ikäisten kaupungin asukkaiden näkemyksiä Naantalin liikunta- ja ulkoilupaikkojen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyselyssä keskitytään erityisesti niihin liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin, joita jokainen kaupunkilainen voi käyttää omatoimisesti. Tiedonkeruun toteuttamisessa ja muussa taustatyössä asiantuntija-apuna toimii Valo eli Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry.

Linkki kyselyyn löytyy Naantalin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.naantali.fi -> Liikunta ja ulkoilu. Kysely on avoinna 18.1. – 7.2.2016. Kyselyssä on erilliset osiot aikuisvastaajille sekä koululaisille (3.–9. luokkalaiset). Osa koululaisista vastaa kyselyyn ohjatusti koulussa, muut voivat vastata siihen halutessaan kouluajan ulkopuolella.

Vapaa-aikatoimensihteeri Maija Puolakanaho toivoo mahdollisimman paljon palautetta kaiken ikäsiltä naantalilaisilta.

Koemme hyvin tärkeänä asiana liikunnallisen elämäntavan edistämisen Naantalissa. Tämän kyselyn tarkoituksena on tuottaa erilaisia lähtötietoja esimerkiksi kaupungin tulevaisuuden liikuntapaikkasuunnittelua varten.