KALASTUS. Uusi kalastuslaki astui voimaan 1. tammikuuta 2016. Nykyään yksi lupa oikeuttaa kalastamaan lähes koko maassa, kun valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut yhdistyivät kalastonhoitomaksuksi. Uudistuksessa myös silakan litkaamisesta tuli jokamiehenoikeus. Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodessa tai 12 euroa 7 viikossa tai 5 euroa vuorokaudessa.

Uuden lain mukaan kaikki kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Sen avulla kerätään aiempaa tarkempaa tietoa kalastuksesta. Tietoa käytetään kalavesien ja -kantojen hoidossa. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalastoa. Kalastuslain (82 §) mukaan kalastonhoitomaksulla kustannetaan lisäksi mm. valvontaa, kalastusalueiden työtä, neuvontaa, korvauksia vesialueiden omistajille ja maksun keruusta aiheutuvia kustannuksia.

Vuoden vaihtuessa muuttuivat myös pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt. Vapaa-ajankalastajat saavat nostaa kaksi lohta vuorokaudessa; rasvaeväleikattuja järvilohia vain yhden vuorokaudessa. Lohen vähimmäismitta on 50 senttiä; leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä 60 senttiä. Järvilohen alamitta on myös 60 senttiä. Esimerkiksi harjus on rauhoitettu kokonaan meressä ja leveyspiirin 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.–31.5. Myös nahkiainen rauhoitettiin 1.4.–15.8.

Tarkat ohjeet löytyvät Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön sivuilta.