Maskun vt. kunnanjohtaja Maija Löfstedt: Sote-uudistus on suurin aluehallinnollinen muutos sitten kuntien perustamisen.

MASKU. Sote-uudistukseen valmistautumisen pohjaksi läntisten kuntien kunnanjohtajat ovat käyneet läpi tilannekuvaa keskenään 15.1. sekä yhdessä Akselin perusturvakuntayhtymän kanssa 18.1. paitsi nykytilanteeseen, myös alueellisiin kehittämistarpeisiin liittyen.

Palaverikiireiden keskellä tavoittamamme Maskun vt. kunnanjohtaja Maija Löfstedt kertoo, että ilmapiiri on ennen kaikkea odottava.

– Nyt kun ei ole vielä tietoa päivämääristä tai rahoituksesta pöydällä, ei auta muu kuin odottaa huhtikuuta, jolloin uudistusta koskeva laki saadaan lausuntokierrokselle.

Yhteistyö avainsanana

Löfstedt pitää yhteistyötä ensisijaisen tärkeänä niin soteen valmistautumisessa kuin organisoinnissakin.

– Sote-palvelurakenneuudistuksen myötä olemme täysin uudessa tilanteessa, jossa 18 itsehallintoalueesta tulee merkittäviä toimijoita. Uudistus tuo tullessaan uudenlaisia toimintatapoja, joita on vielä tässä vaiheessa hankala hahmottaa.

– Palvelurakenneuudistuksessa mikään organisaatio ei ole enää itsenäinen toimija, vaan kaikilla osapuolilla on yhteinen vastuu soten toiminnasta.

Varsinais-Suomessa on Löfstedtin mukaan hyvin sisäistetty yhteistyön voiman lisäksi toimintamallien kehittämisen tärkeys.

– Kun resurssit ovat rajalliset niin osaamisessa kuin rahoituspuolellakin, toimintamalleja tulee kehittää entistäkin järkevämpään ja tehokkaampaan suuntaan.

Suuntaviivojen hahmottelua

Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman sote-lakiluonnoksen perusteella Paras-puitelain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteet jatkuvat siihen saakka kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä muodostettaville kuntaa suuremmille itsehallintoalueille 1.1.2019.

Lain tarkoituksena on varmistaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteutumiseen saakka.

– Vaikka Maskun kunta ei yksinään täytä Paras-puitelain väestöpohjavelvoitetta, palvelut on järjestetty yhteistyössä Nousiaisten ja Mynämäen kuntien kanssa. Palvelujen tuottamisesta tällä hetkellä vastaa Perusturvakuntayhtymä Akseli, Löfstedt sanoo.

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Perusturvakuntayhtymä Akseli on muun muassa mukana ITKU-kuntien vammaispalvelujen kehittämisprojektissa, Vasson aikuissosiaalityön kehittämishankkeissa sekä eritysasumispalvelujen kilpailutuksessa Turun kehyskuntien kanssa. Lisäksi se suunnittelee lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailutusta.

Sote-uudistuksen jälkeenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät ovat jäämässä kuntien harteille. Akselikuntien Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteisessä vastauksessa 18.1. linjattiin, että soten ennaltaehkäisevät palvelut säilytetään sote-sektorilla, vaikka muutoin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin kuntien toimintaa.

Toimiville hankkeille jatkoa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevista jo toimiviksi osoittautuneista toiminnoista pyritään pitämään kiinni.

– Erittelemättä yksittäisiä hankkeita, erityisen tärkeää on jatkaa toimivia olemassa olevia terveyttä edistäviä toimintoja Akselikunnissa, Löfstedt toteaa.

Eräs näistä hankkeista on terveellisiin elämäntapoihin nollaliikkujia kannustava alueellinen liikunnan palveluketju (LiPaKe), joka palvelee Maskun, Mynämäen, Naantalin ja Nousiaisten asukkaita. Vuoden 2013 keväällä startanneen hankkeen kautta erityisesti työikäisten liikkuminen on tuotu tärkeäksi osaksi kuntien terveysliikuntastrategiaa.

Työllistämistoiminnan monialainen yhteistyö eli TYP-toiminta on lähtenyt Maskun kunnan yhteysjohtaja Pekka Määttäsen mukaan käyntiin vauhdilla.

– Työllistäminen tälle vuodelle alkoi joulukuun 2015 puolella. Olemme jo työllistämässä maaliskuulle tulevia palkkatukia. Palkkatukihakemuksia tehty jo 17. Meillä on kuntouttavassa työtoiminnassa noin 15 ja työkokeilussa 15 ihmistä. Tämän lisäksi otetaan vielä 30 kesätyöntekijää.

Maskulla olisi heti tarjolla töitä noin 10 nuorelle työttömälle 3–6 kuukauden mittaiseen työkokeiluun.

– Työttömyysaste on painunut 7,1 prosenttiin ja sakkomaksut 11 euroon per asukas. Meille tuli säästöjä sakkomaksuissa viime vuonna noin 20 000 euroa ja tälle vuodelle on tulossa 50 000 euroa. Maskun työllistämismalli jauhaa siis täydellä voimalla eteenpäin, Määttänen kertoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy